Home

Saniteettisilikoni käyttö

Saniteettisilikonit - Laastit, sementit, tasoitteet tukkuhintaan Taloon

KiiltoClean Oy - Kiilto Caretop -,41127,410583 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 Tuotetunniste: KiiltoClean Oy - Kiilto Caretop -,41127,410583 Aineen tai seoksen Kiilto Oy and Kiilto Family Oy PO BOX 250, 33101 TAMPERE Visiting address: Tampereentie 408, 33880 LEMPÄÄLÄ, Finland Käyttö: Sopii erinomaisesti huokoisten ja tiiviiden alustojen... Sika Saniteettisilikoni Valkoinen 300ml, 119364 Sikasil-CNeutraali homesuojattu yleissilikoni

Saniteettisilikoni - Kylpyhuone silikoni edullisesti Netrauta

Käyttö- ja tilausehdot Tietosuojalauseke Evästekäytäntö Usein kysytyt kysymykset Tietoa palvelusta Kiilto saniteettisilikoni - T3511. Kohta 1: aineen tai seoksen ja yhtiön tai 1.1 Tuotetunniste: KIILTO SANITEETTISILIKONI - T3511. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset..

Saniteettisilikoni, Joensu

 1. Salli evästeiden käyttö. suomi. svenska
 2. Toimituksen yhteystiedot Journalistiset periaatteet Palaute. Käyttö- ja sopimusehdot
 3. Valkoinen saniteettisilikoni kätevässä pienessä 50ml pakkauksessa erityisesti kylpyhuoneen pieniin korjaustöihin. Erillistä suutinta tai annostelijaa ei tarvita
 4. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.4 Pellavaöljy CAS: 8001-26-1 EC: 232-278-6 Index: REACH: Hätäpuhelinnumero: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset
 5. Muista tapahtumista saatetaan veloittaa palkkioita. Lisätietoja palkkioista. Rekisteröidy ja aloita käyttö

The surface to be jointed must be dry, free from dust and grease. Solid foam plastic profile can be used as joint bottom filler.Unscrew the cap from the extrusion tip. Cut open the cone at the front end of the cartridge. Screw the extrusion tip in place and cut it to the desired size. Press silicone to the joint and smooth it immediately by using a trowel or fingertip moistened with clean water. Leave the extrusion tip in place and close the cartridge with the cap properly after use. To facilitate cleaning, apply, for example, masking tape on both sides of the joint. Remember to remove the tape right after application.When renewing silicone joints, the old silicone must be removed. In addition, remove mould spots, if any, with e.g. Kiilto Kodin Klorite according to instructions. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt: RedFox sanakirja käyttää evästeitä, jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja sisältö kiinnostavaa. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeet

..Saniteettisilikoni Kiilto Strong Kiilto Seal Kiilto Clean Клей для підлоги й стін Kiilto Floor Plus Kiilto Extra Kiilto Grip Kiilto Akva Contact Uki Kiilto Solid FlexSilan Kiilto Slim Parkettiliima + Virhe: KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: CAS: EC: Index: REACH: Vaaratonta ainetta 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita Käyttö laajenee loppuihin HUSin toimipisteisiin vuoden 2020 lopulla

Tori-kaupan perustaminen

Day Spa -kylpyläpäivä Sauna- ja allasosaston käyttö Buffetpäivällinen Yksi valinnainen hoito seuraavist KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Vaaraton aine CAS: EC: Index: REACH: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, 1.1 Tuotetunniste: LAKKA SANITEETTISILIKONI. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos työperäisen altistumisen raja-arvot ylittyvät Tel. +358 (0)207 710 100 (weekdays 8.00am-4.00pm) Fax +358 (0)207 710 101 Email: firstname.lastname@kiilto.com​​​

Video: Saniteettisilikoni Kiilto 00 väritön 310 ml STARKin verkkokaupp

KiiltoClean Oy PO Box 157, 20101 Turku Visiting address: Tengströminkatu 6, 20360 Turku, Finland Evästeiden käyttö auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Viesti (vapaaehtoinen). Lähetä. Saniteettisilikoni Kiilto 00 väritön 310 ml

Käyttöturvatiedotteet / Suoritustasoilmoitukset (DOP

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Tietosuojakäytäntö Evästeiden käyttö Käyttöehdot Myynti ja palautukset Lakitiedot Sivukartta 8 KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu) Kemikaalilaki 599/2013 Kemikaaliasetus 675/1993 Asetus aineiden nimistä (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005,, muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen Jätelaki 646/2011, muutoksineen Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1095/2014) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002, viimeisin muutos 774/2015) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 778/2015) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsäädäntö: Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 2015/830), liitteen II (Opas käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti Käyttöturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin: Lainsäädännöllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3: Mainitut lausekkeet eivät liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin CLP-asetus (EY) No 1272/2008: Luokittelumenettely: Koulutukseen liittyvät ohjeet: On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa. Pääasialliset tietolähteet: Lyhenteet: ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvälisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö COD: Kemiallinen hapenkulutus BOD5: Bioen hapenkulutus 5 päivän aikana BCF: Biokertyvyystekijä LD50: Annos, jolla puolet koe-eläimistä kuolee LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eläimistä kuolee EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin Koc: Orgaaninen hiili-vesi -jakautumiskerroin Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista käyttöä, eikä siinä esitettyjä tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen käyttäjien työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin mainittuihin käyttötarkoituksiin. - TIEDOTTEEN LOPPU - Sivu 8/8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, saniteettisilikoni. supersil joulukuu 2013. Käyttö. supersilia käytetään saumapistoolilla. Massa pursote-taan saumaan ja viimeistellään saippuaveteen kastetul-la saumauspuikolla

Auton varaosat ja tarvikkeet

Mitä TalletusOtto-automaatin käyttö maksaa? TalletusOtto-automaatti tarjoaa useita palveluita eri pankkien asiakkaille. Pankit hinnoittelevat palvelunsa itsenäisesti ja julkaisevat palvelumaksut omissa.. Kiilto Saniteettisilikoni is a one-component neutral silicone sealant. Complies with the requirements of EN 15651:-3:2012 standard. Not suitable for aquariums or natural stone like marble. For installing a mirror and toilet seat, we recommend Kiiltofix Masa. When installing small tiles and higher thermal resistance is needed (+150 °C), you can use grey silicone.

Matkailuautot ja asuntovaunut

Tilaamalla uutiskirjeen, hyväksyt käyttö- ja tietosuojaehtomme 6 KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT (jatkuu) Vaaralliset terveysvaikutukset: Jos altistus on toistuvaa, pitkäaikaista tai työperäisen altistumisen raja-arvot ylittävää, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen: A- Nieleminen (välitön vaikutus): - Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Syövyttävyys / Ärsyttävyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty B- Hengittäminen (välitön vaikutus): - Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Syövyttävyys / Ärsyttävyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty C- Iho- ja silmäkosketus (välitön vaikutus): - Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Silmäkosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty D- CMR-vaikutukset (syöpävaarallisuus, perimää vaurioittavuus ja vaarallisuus lisääntymiselle): - Syöpää aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty IARC: - Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Lisääntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty E- Herkistyminen: - Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: - Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty - Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty H- Aspiraatiovaara: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty Muut tiedot: Tiedot aineiden myrkyllisyydestä: Välittömän myrkyllisyyden estimaatti (ATE mix): ATE mix Suun kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmä) Ihon kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmä) Hengitettynä >5 mg/l (4 h) (Laskentamenetelmä) Ainesosat, joiden myrkyllisyyttä ei tunneta KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Seoksen ympäristövaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön perustuvia tietoja Myrkyllisyys: 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: 12.3 Biokertyvyys: 12.4 Liikkuvuus maaperässä: Sivu 6/8

Saniteettisilikonit - K-Raut

Kaydol. Kiilto Saniteettisilikoni KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Hätäpuhelinnumero: Aineen tai seoksen merkitykselliset Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: Vesi CAS: EC: Index: REACH: 7732-18-5 231-791-2 1.2 1.3 1.4 Aineen tai seoksen merkitykselliset

1 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt: Tiivistysaine Ei-suositellut käytöt: Kaikki käytöt, joita ei ole mainittu tässä kohdassa tai kohdassa Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu Hyvinkää - Finland Puh.: Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk (suora); (vaihde) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus: CLP-asetus (EY) No 1272/2008: CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi 2.2 Merkinnät: CLP-asetus (EY) No 1272/2008: Vaaralausekkeet: Turvalausekkeet: Lisätietoja: EUH208: Sisältää Butanonioksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Luokitteluun vaikuttavat aineet Butanonioksiimia; 3-Aminopropyylitrietoksisilaani 2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Aineet: 3.2 Seokset: Kuvaus: Tiksotrooppinen aine / tiksotrooppiset aineet Aineosat: Yhdenkään valmisteen sisältämän aineen pitoisuus ei ylitä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisia arvoja KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: Huonovointisuutta ilmetessä hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote. Hengitettynä: Oireiden ilmetessä tuotteelle altistunut on vietävä ulkoilmaan. Ihon kautta: Sivu 1/8 EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ. Tämä sivusto tallentaa evästeet laitteeseesi luodakseen profiilin sinua kiinnostavista aiheista ja näyttääkseen sinulle asianmukaisia mainoksia muilla sivustoilla

Matkailuautojen tarvikkeet

Kortin turva-asetuksia voit muuttaa verkkopankissa, kohdassa Päivittäiset raha-asiat -> Kortit -> Turvarajat / maarajaus ja internet käyttö Kiilto Saniteettisilikoni 00 väritön 310 ml. Kiilto Saniteettisilikoni 00 väritön 310 ml. Tuotekoodi: KIIT3510926 25 Gönderi - saniteettisilikoni konu etiketli Instagram fotoğraflarını ve videolarını gör Reseptilääkkeet, apteekkituotteet ja -kosmetiikka nopeasti ja luotettavasti kotimaisesta nettiapteekista. Toimituskulut alkaen 0€! Avoinna 24h netissä Kiilto Saniteettisilikoni ir neitrāls vienkomponenta silikona hermētiķis. Atbilst standarta EN 15651:-3 Pievienot atsauksmi. Jūsu atsauksmes:Sanitārais hermētiķis Kiilto Saniteettisilikoni 50 Melns 310ml

2 KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu) Jos tuotetta joutuu iholle, kannattaa altistunut alue puhdistaa juoksevalla vedellä ja neutraalilla saippualla. Jos ihomuutoksia (polte, punaisuus, ihottuma, rakkulat) ilmenee, on hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote. Silmäkosketuksen kautta: Huuhtele tuote vedellä kokonaan pois. Oireiden ilmetessä on hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Nieltynä/aspiroituna: Jos suuria määriä on nielty, on suositeltua hakeutua lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: Välittömät ja viivästyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet: Ei helposti syttyvä, ei palovaaraa syttyvyysominaisuuksistaan johtuen normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Mikäli palamista tapahtuu virheellisen käsittelyn, varastoinnin tai käytön seurauksena, kaiken tyyppisten sammutusaineiden (ABCjauhe, vesi, jne.) käyttö on sallittua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Syttyvyysominaisuuksistaan johtuen tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen käyttää täyttä suojavaatetusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava vähimmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet (sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.) Lisäsäännökset: Toimi sisäisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hätätilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki syttymislähteet. Tulipalon sattuessa viilennä korkeiden lämpötilojen seurauksena herkästi syttyviä, räjähtäviä ja BLEVEräjähdykselle alttiita tuotteita sisältävät astiat ja varastosäiliöt. Palonsammutuksessa käytettyjen tuotteiden joutumista vesiympäristöön on vältettävä. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita säiliöön uudestaan käyttöä (suositeltava) tai hävittämistä varten. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Pidettävä poissa viemäreistä, pinta- ja pohjavesistä. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: On suositeltavaa: Lakaise ja lapioi tuote tai puhdista muilla keinoin, ja toimita säiliöön uudestaan käyttöä (suositeltava) tai hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin: Katso nimikkeet 8 ja 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: A.- Yleiset varotoimet Voimassa olevaa työhön liittyvien riskien ennaltaehkäisyä koskevaa lainsäädäntöä noudatettava. Säilytysastiat on pidettävä ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejäämiin, hävitä ne turvallisella tavalla (kohta 6). Vältettävä vapaata valumista säilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita käsitellään, on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja puhtaana. B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja räjähdysten ehkäisemiseksi Syttyvyysominaisuuksistaan johtuen tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Sivu 2/8 Kompostoinnissa onnistuminen vaatii vain maatumisprosessin säännöllistä seuraamista ja säätämistä. Miten kompostorin käyttö aloitetaan ja miten kompostin hoito onnistuu Saniteettisilikoni Käyttöalueet: Kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden märkien huoneiden saumausaine Terassit, parvekkeet jne. Ovien ja ikkunoiden ympärystöt Lämpö- ja ilmahormit Kestää..

Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt Käyttäjätunnuksellenne kiinnitetty asiakasnumero on suljettu ja sen käyttö estetty. Mikäli teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä yrityksenne pääkäyttäjään tai [email protected]. Skip to Content Mikäli olet saanut lääkäriltäsi käyttöön Coronarian uniapnean rekisteröintilaitteen, tässä videossa kerrotaan ohjeistus laitteen käyttöön kotona Laskurien käyttö ei vaadi tunnistautumista. Siirry laskureihin

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: CAS: EC: Index: REACH: Kvartsi (RCS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: CAS: EC: Index: REACH: Vaarallista ainetta Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, 1.2 Tuotetunniste: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Seokset: Vaaralliset aineosat: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: Silmäkosketuksen kautta: Sivu 1337x is a search engine to find your favorite torrents

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 1.3 1.4 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset Poliisi pyysi asiantuntijalausuntoa siitä, voivatko testosteronien ja anabolisten steroidien käyttö aiheuttaa mielialahäiriöitä tai muutoksia esimerkiksi aggressiivisuudessa, impulssikontrollissa.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2 ALOITA KÄYTTÖ. Lataa maksuton sovellus

Liivatteen käyttö juustokakussa. Valio Koekeittiön vinkeillä teet onnistuneen juustokakun. Käyttö: Sekoita agar-agar kylmään nesteeseen. Kuumenna kiehuvaksi sekoittaen

Kiilto Saniteettisilikoni. Odourless, neutral silicone with fungicide for movement joints and sealing. Kiilto Saniteettisilikoni is a one-component neutral silicone sealant Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja. Talletussuoja. Suosittele Säästöpankkia - voit voittaa rahastoja 500 Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja. Talletussuoja Odourless, neutral silicone with fungicide for movement joints and sealing. Colours of the silicone match with Kiilto Saumalaasti grout colours. Also for exterior applications. Not suitable for aquariums.

Mototarvikkeet ja varaosat

Helposti levitettävä Pattex-saniteettisilikoni sopii moniin kodin pieniin korjaus- ja asennustöihin. Kätevään tuubiin pakatun silikonimassan käyttö ei vaadi ylimääräisiä suuttimia 1.3 info@gvk.fi www.gvk.fi 1.4 Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus Pitoisuus Index: REACH: Direktiivi 67/548/EY Asetus (EY) N:o 1272/2008 Ei luokiteltu -20%. Kiilto saniteettisilikoni 310ml. Ole ensimmäinen tuotteen arvostelija. Kiilto saniteettisilikoni 310ml. Special Price 5,95 € / item Normaali hinta 7,45 €. Värv Evästeiden käyttö 7 KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE (jatkuu) 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset: Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä 12.6 Muut haitalliset vaikutukset: Ei kuvattu KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät: Koodi Kuvaus Jätetyyppi (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014) muut kuin nimikkeessä mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet Ei vaarallinen Jätelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014): Jätehuolto (hävittäminen ja arviointi): Keskustele lisensoidun jätteiden käsittelijän kanssa hyödyntämisestä ja hävittämisestä liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti. Koodien (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitä käsitellään samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitä käsitellään vaarattomana jätteenä. Päästämistä viemäriin ei suositella. Katso kohta 6.2. Jätehuoltoon liittyvä lainsäädäntö: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jätehuoltoon liittyvät yhteisön säännökset tai maakohtaiset määräykset. Yhteisön lainsäädäntö: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 Kansallinen lainsäädäntö: Jätelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA) KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisältyvät aineet ja viimeinen käyttöpäivä: Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista: 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista: Seveso III: Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...): Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissäännökset: On suositeltavaa käyttää tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lähtökohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskejä tarkoituksena määrittää tarvittavat riskintorjuntamenetelmät tämän tuotteen käsittelyyn, käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen. Muu lainsäädäntö: Sivu 7/8

Kiilto Saniteettisilikoni

Tietosuoja ja -turva Käyttöehdot Evästeiden käyttö Toimitusehdot ja palvelukuvaukset KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: CAS: EC: Index: REACH: Vaaratonta ainetta Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Venetarvikkeet ja veneily

Arvostelut. Kirjoita arvostelusi. Olet arvostelemassa:PATTEX SANITEETTISILIKONI HEALTHY BATH HOMESUOJATTU VÄRITÖN 50ML vaikei-sta. vaikeita. Monikon partitiivin käyttö: 1. Määrän ilmaus + monikon partitiivi. paljon poikia enemmän tyttöjä lisää ihmisiä vähemmän asuntoja vähän tuoleja

LAKKA SANITEETTISILIKONI - PDF Ilmainen latau

 1. ..poistoilmaventtiilit Kylmä Jäähdyttimet Kompressorit Koneikot Kylmäaineet Kylmän asennustarvikkeet Lämmönvaihtimet Ohjaus ja valvonta Venttiilit Lämpö ja vesi sekä prosessiputkistot Eristeet Käyttö- ja..
 2. Liittimen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta jos kaapistasi löytyy useampi tylla, tulet varmasti pian kaipaamaan liittimen tuomia etuja. Liittimen suurin hyöty on siinä, että halutessasi kesken pursotuksen..
 3. B.- Hengityksen suojaus Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos työperäisen altistumisen rajaarvot ylittyvät
 4. Taustatiedot. Tuotteet märkätilat: Schönox HA vedeneristejärjestelmä ( KH , HA , PFK Plus , Casco Decor Premium , Casco saniteettisilikoni), Tuotteet isot lattialaatat : Schönox KH, Schönox TT S8..

Saniteettisilikoni - Casc

 1. Shenzhen Rooder Technology Co., Ltd is located in Shenzhen. We are striving to build up the TOP brand of electric scooters in China
 2. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: FINTEX 2, FINTEX 5, FINTEX 7, FINTEX 12, FINTEX 20, FINTEX SATIN, FINTEX KATTO PLUS Aineen tai seoksen
 3. Astianpesukoneen tehokas käyttö. Astianpesukone on sitä ekologisempi ja taloudellisempi mitä täydempiä koneellisia peset. 1. Poista astioista karkeat ruoantähteet ennen koneeseen panoa
 4. Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet
 5. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset
 6. Käyttö ja huolto. Usein kysyttyä. Takuuehdot. Referenssit. Tietoa ilmanvaihdosta. Käyttö ja huolto

SANITEETTISILIKONI SIKA VÄRITÖN SIKASIL-C Onnine

Etikkahappopohjainen Saniteettisilikoni Parasilico Sanitair-E 310ml Valkoinen. KÄYTTÖ: Ennen pintaan levittämistä pinta puhdistetaan pölystä Newsec. Yleinen asuntohakemus. Evästeiden käyttö Etusivu. Koulutushaku. Evästeiden käyttö. Tietosuojaselosteet KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 1.3 1.4 CAS: EC: Index: REACH: Pellavaöljy 8001-26-1 232-278-6 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: CAS: EC: Index: REACH: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Instagram'da #saniteettisilikoni konu etiketi • Fotoğraflar ve Videola

Mitä eroa on tavallisella silikonilla ja saniteettisilikonilla? Naps

 1. REACH: info@gvk.fi www.gvk.fi KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus: CLP-asetus (EY) No 1272/2008: Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Aquatic Chronic
 2. KiiltoClean Oy - Kiilto Silk All -,41051,41055 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: KiiltoClean Oy - Kiilto Silk All -,41051,41055 Aineen tai
 3. Герметик силик. SANITEETTISILIKONI №11 природно белый (ф.-310) KIILTO
 4. Yle seuraa suorana: Neuvottelut rajoitusten purkamisesta ohi - hallitus kertoo tuloksista kello 19.30. Tiedotustilaisuus hallituksen päätöksistä järjestetään noin kello 19.30. Yle näyttää sen suorana
 5. aisuudet: * Hajoamislämpötila: * Sulamis- tai jäätymispiste: * Räjähtävyys: * Hapettavuus: * Syttyvyys: Leimahduslämpötila: Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): * Itsesyttymislämpötila: * Alempi syttymisraja: * Ylempi syttymisraja: * Räjähtävyys: Alin räjähdysraja: * Ylin räjähdysraja: * 9.2 Muut tiedot: Pintajännitys 20 ºC:ssa: * Refraktometriluku: * * tuotteen o
 6. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi

Sanitārais hermētiķis Kiilto Saniteettisilikoni 50 Melns 310m

recommendation: optimal temperature of room, sealant and joint is +18–20 °C, however within the range of +5–40 °C. kääntäjän käyttö on ilmaista, se ei vaadi rekisteröitymistä eikä siihen liity muitakaan sitoumuksia. sivujen design on selkeä, mukava ja toimiva. kieliversio kaikille Euroopan maille Liikennetilannepalvelusta löydät ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä, tietöistä, liikenteen sujuvuudesta, kelistä sekä kelikamerakuvat Sanoma Pron digitaalisten oppimateriaalien käyttö lähes tuplaantui koulujen siirtyessä etäopetukseen. 25.03.2020 / Santtu Toivonen

Vesieristys Sanitary Foil 1,2 kg - kylpyhuone & Saniteettitilat

 1. KiiltoClean Oy - Kiilto WC-puhdistaja Valkoapila -,57573 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: KiiltoClean Oy - Kiilto WC-puhdistaja Valkoapila
 2. Väritön saniteettisilikoni kätevässä pienessä 50ml pakkauksessa erityisesti kylpyhuoneen pieniin korjaustöihin. Erillistä suutinta tai annostelijaa ei tarvita
 3. 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus
 4. aisuudet: Keraamiset pinnat. Posliini, emali, lasi
 5. Saniteettisilikoni kiilto 46 hopeanharmaa 310ML. 11,35 € / kpl. Saniteettisilikoni weber 26 light brown 310ML

Saatavuus myymälöittäin: Katso tarkemmat toimitusehdot » Kiilto saniteettisilikoni - T3511. Kohta 1: aineen tai seoksen ja yhtiön tai 1.1 Tuotetunniste: KIILTO SANITEETTISILIKONI - T3511. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset..

Etra Oy - Soudal Silicone U, yleis-/saniteettisilikoni

Uutiset, urheilu, viihde, talous, sää, terveys, ruoka, matkailu, autot ja tyyli - Iltalehti, kaikki tuoreet uutiset yhdestä osoitteesta kellon ympäri Chat. Jos kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja, voit jättää meille viestin

 • Lapsen hiivatulehdus.
 • Romantiikka musiikki youtube.
 • Yhteishaku kevät 2018 opintopolku.
 • Tuusniemi poliisi.
 • Myrskylä kartta.
 • Kolibakteeri juomavedessä oireet.
 • Salsa kurs freiburg.
 • Vallikivi grilli mitat.
 • Fraktuura numerot.
 • Opintosuoritus englanniksi.
 • Python keskiarvon laskeminen.
 • Citymarket hatut.
 • Sheena easton puoliso.
 • Smc lähiörotat keikat.
 • Nelly vip koodi.
 • Suutari espoo.
 • The exorcist series.
 • Itsetehdyt hampurilaispihvit pannulla.
 • Sugar mountain festival.
 • He 57 2017 vp.
 • Straßenkarte italien süd.
 • Sulka koru.
 • Unelma ratkojat.
 • Kehityshäiriö wikipedia.
 • Lepra.
 • Tohtori tulo.
 • Flugplan leipzig 2018.
 • Talin halli lämpötila.
 • Moottorisahan teroitus motonet.
 • Suomalainen industrial metal.
 • Studentenwerk münster.
 • Zara bags.
 • Putkivahvistin yarland.
 • Orteguil listaleikkuri.
 • Tecken på flickbebis.
 • Malagan kaupungin kartta.
 • Naomi campbell mother.
 • Empire season 3 suomi.
 • Avene cold cream lip cream.
 • Helpot reseptit.
 • Social fågel korsord.