Home

Tampereen kaupunginhallitus kokous

5 Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) 14 Eräiden voimalaitosten veroprosentti 0,93-3,10 % - kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota so vel le taan voima lai tok seen sekä ydinpolttoaineen lop pu sijoi tus lai tok seen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin (enintään 3,10 %). Eduskunnan päätöksellä kiinteistöverolain (654/1992) 14 :n 2 momentti on muutettu seuraavasti: Edellä 1 momentissa tarkoitettua veroprosenttia voidaan so vel taa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 mega volt ti am pee ria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkö mark ki na lain (588/2013) 3 :n 2 kohdassa tar koi tet tuun jake lu verk koon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suur jän nittei seen jakeluverkkoon taikka 31 :n 1 momentin 1 koh das sa tar koi tet tuun kantaverkkoon yhteisen liit ty mis pis teen kautta, nii den yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 me gavolt ti ampee ria. Lapuan kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2017 olleet seuraa vat: - yleinen 1,05 % (lain 11 ) - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % (lain 12 ) - rakentamattomat rakennuspaikat 4,00 % (lain 12 a ) - muut asuinrakennukset 1,05 % (lain 13 ) - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % (lain 13 a ) - voimalaitokset 3,10 % (lain14 ) Laskennallinen kiinteistövero vuodelta 2017 on 2,9 milj.. Vuoden 2018 talousarvioon kiinteistöveron määräksi on budjetoitu 3 milj.. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiin teis tö ve ro prosen teik si vuodelle 2018 määrätään seuraavat: - yleinen 1,05 % (lain 11 ) - vakituiset asuinrakennukset 0,45 % (lain 12 ) - rakentamattomat rakennuspaikat 4,00 % (lain 12 a ) - muut asuinrakennukset 1,05 % (lain 13 ) Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

osu! - Catch the Beat! - Yousei Teikoku - Kokou no Sousei [Insane] Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja.. TAMPERE - Tampereen kaupunginhallituksen enemmistö piti pintansa kiistassa Tammelan puutalokorttelin säilyttämisestä. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen (sd) esitti rakennukset säilyttävää..

Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus kokoontuu Järvenpää-talolla viikon tai kahden välein arkimaanantaisin yleensä klo Kuulutukset kuulutetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla kohdassa Hallinto ja päätöksenteko.. Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Kaupunginhallituksen tehtävät ja kokoonpano. Etusivu/Päätöksenteko ja talous/Kaupunginhallitus. Kokous- ja juhlatilat. Saunatilat Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Avoin ja julkinen kaupunginhallituksen kokous on osa tavoitetta lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä Kuopiossa ja avoimuutta sekä vuorovaikutusta kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden sekä kuntalaisten välillä. Myös kuntalaki velvoittaa kuntia edistämään kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toimintaan. Op.fi on osuuspankkien verkkopankki, jossa voit hoitaa myös vakuutusasiasi. Tutustu tuotteisiin ja palveluihin ja seuraa mitä OP Ryhmässä tapahtuu

Video: Olipa kerran raitiovaunu (Kaupunginhallitus) (Tampere) ReU

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Read the latest magazines about Kaupunginhallitus and discover magazines on Yumpu.com. Selostus Kaupunginhallitus 16.1.2012 - Vantaan kaupunki Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Kunnanvaltuusto 131 19.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien Tietoa Kokkolan kaupungista ja kaupungin palveluista. Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan Halkokarin ja Suntinrannan alueiden tarjoamisesta vapaasti haettavaksi

Tampereen kaupunginhallitus esittää raitiotien rakentamist

 1. Tampereen Kauppahalli on koko kaupungin sydän. Sen upea arkkitehtuuri ja ystävälliset kauppiaat eivät jätä ketään kylmäksi. Kauppahalli on paikka jokaiselle, joka rakastaa hyvää ruokaa, arvostaa..
 2. Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi
 3. Lisäksi kaupunginhallitus tapasi Tampereen kaupungin johtoa ja tutustui Tampereen älykkäisiin ratkaisuihin ja hyviin käytänteisiin. Haluamme entistä tiiviimpää tekemisen meininkiä ja dynaamisuutta..

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34 Kaupunginhallitus 258 03.09.2018 Kaupunginhallitus 366 19.11.2018 Kaupunginhallitus 370 20.11.2018 Kaupunginvaltuusto 81 17.12.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 1210/03.030/2018 KHALL UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista #kokoshwe. #kokou. #fankoko

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen Hanketta viedään eteenpäin Tampereen kaupungin, NCC Property Development Oy:n, Tampereen Keskusareena Oy:n, VR-Yhtymä Oy:n ja Liikenneviraston yhteistyönä. TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tampereen kaupunki - Home Faceboo

Kaupunginhallitus päätti: Kuopioon ensimmäinen avoin Kuopi

2 Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 5 :n mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esi tyk sen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Täl löin pu heen joh ta ja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 16 luvun 6 mukaan kokouskutsun antaa pu heen johta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toi mieli men päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kut sussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh do tukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yh tey des sä, jollei vät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen sään tö mää räiset ko koukset pi de tään jo ka toinen viikko maanantaisin kello alkaen. Mikäli maanantaina toimistot ovat sul jet tui na, kau pun gin hal li tuksen kokous pidetään seu raavana päi vänä klo Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Tampereen kaupunki ja hankkeen sijoittajaryhmä julkistivat 11.5.2017 neuvotteluiden pohjalta laaditun Areenayhtiön osakassopimuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti osakassopimuksen.. KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, johon Raumalla kuuluu 9 jäsentä. Kaupunginhallituksen toimivalta ja tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja kaupungin..

6 Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % (lain 13 a ) - voimalaitokset 3,10 % (lain 14 ) Päätös: PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion Avoin kaupunginhallituksen kokous järjestetään maanantaina 28.8. kello 15.00 alkaen uudessa Jynkän koulussa / palvelukeskuksessa. Kyseessä on kaupunginhallituksen normaalin kokouskalenterin mukainen suunnittelukokous, jossa käsiteltäviksi asioiksi on tulossa muiden muassa Kuopion resurssiviisaus –ohjelman valmistelu sekä Jynkän alueen maankäytön kehittämisasiat. Kaikilla kuopiolaisilla on mahdollisuus seurata kokouksen kulkua ja käydä sen jälkeen keskustelua kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa.

Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Firmakuori: TURUN KAUPUNGINHALLITUS 1934 ostettavissa hintaan 1 € paikkakunnalla MÄRYNUMMI. Osta heti tästä Read your favorite manga online! Hundreds of high-quality free manga for you, with a list being updated daily. Naruto manga, Bleach manga, One Piece manga, Air Gear manga, Claymore manga, Fairy Tail..

Tampereen palvelualan ammattiopisto TPA tarjoaa monipuolista ammatillista koulutusta Tampereen keskustassa Pyynikin kupeessa. Tule mukaan Suuri osa kaupungin järjestämistä tapahtumista on peruutettu koronaviruksen leviämisen Tampereen kaupunki sulkee museonsa, kirjastonsa sekä kulttuuritalonsa 17.3. alkaen koronaviruksen.. Lisäksi kaupunginhallitus tapasi Tampereen kaupungin johtoa ja tutustui Tampereen älykkäisiin ratkaisuihin ja hyviin käytänteisiin. Haluamme entistä tiiviimpää tekemisen meininkiä ja dynaamisuutta.. Kangasalan Sanomat on kaupungin vaikuttavin paikallismedia. Kangasalan kaupunginvaltuuston kokous järjestettiin tänään maanantaina poikkeuksellisesti muualla kuin valtuustosalissa

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia.. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n Kaupunginhallitus 228 20.11.2018 Kaupunginhallitus 231 21.11.2018 Kaupunginhallitus 243 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen 181/02.02.00/2018

Tampereen kaupunginhallitus haluaa lisätietoa ennen

Хэштег #kaupunginhallitus в Твиттер

 1. Kaupunginhallitus 2017-2021. Jäsenet. Varajäsenet
 2. Eivät tainneet uskaltaa neuvotella Hartwal Areenan rakentajien kanssa mahdollisten tulevien vaalirahasotkujen pelossa…
 3. aari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel
 4. Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa
 5. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunkisuunnittelutyöryhmä 12 27.10.2014 Kaupunginhallitus 221 03.11.2014 Valtuusto 43 17.11.2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTISTA JA KIINTEISTÖVEROPROSENTEISTA PÄÄTTÄMINEN 395/00.04.041/2014 Kasury 27.10.2014 Kuntalehti uutisoi ja taustoittaa kunta- ja maakunta-alan tärkeimmät tapahtumat ja ilmiöt.. Opintopolku: Tampereen steinerkoulun lukion ops Kaupunginhallitus johtaa Porin kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudesta

Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 Rovaniemellä ja Tampereella on käynnissä kaksi hanketta, joilla ei ole päällisin puolin mitään tekemistä toistensa kanssa.. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja Tampereen kaupunki, Tampere, Finland. 16K likes. Tampere on asenne. Se asuu meissä kaikissa ja on juurtunut syvälle harjumaisemaan. Vaikka kaupungin..

Kokou no Sousei Yousei Teikoku KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Kaupunginhallitus 258 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 69 12.11.2012 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 141/02.02/2012 KHAL 258 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti Kaupunginhallitus Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2010 1 Pöytäkirjan tarkastajat: Kaupunginhallitus..

Tampereen kaupunginhallitus palautti ratikan Hatanpään linjan yle

Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan Kaupunginhallitus 259 02.10.2017 Vuoden 2018 veroprosenttien määrääminen 284/02.03.01/2017 KHAL 02.10.2017 259 Talousjohtaja: Kuntalain 111 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää vii meis tään talousarvion Frequently asked questions. Subscribe to our tenant's newsletter. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr Asuntotoimisto Iidesaukio 1 (Iidesranta 5), PL 423, 33101 TAMPERE

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä ..Lahti Pelicans Lappeenranta Saipa Mikkelin Jukurit Oulun Kärpät Porin Ässät Raman Lukko Tampereen Ilves Tampereen Tappara Turku TPS Vaasan

Keskustelu:Tampereen kaupunginhallitus - Wikipedi

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Virhe: KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lapuan kaupunki Esityslista 21/ (10) Kaupunginhallitus

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Rakennusleht

Kaupunginhallitus tutustui Tampereen älykkäisiin ratkaisuihi

 1. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia
 2. Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen
 3. KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokous siirtyy pidettäväksi 21

 1. Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä
 2. Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
 3. en vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen
 4. Se filmer på nettet og se livesport som Champions og håndball. Viaplay har TV-serier og barnefilmer på nettet
 5. en Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrää
 6. Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää Suomen suurimman ja monipuolisimman asumisen tapahtuman joka kesä. Tutustu Asuntomessuihin myös verkossa

Kaupunginhallituksen kokous - Riihimäen kaupunk

 1. Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus
 2. Tällä viikolla luvassa mielenkiintoinen kokous! Listalla mm. nippu aloitteita, Checkpoint Helsingin Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston rakentamisesta, jonka kaupunginhallitus palautti..
 3. Tampereen ortodoksinen seurakunta. Suvantokatu 10 2. kerros. 33100

Kaupunginhallitus Raahe

Tekstikoko A A A. Etusivu. Kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus. Lauri Kattelus (KOK). Puheenjohtaja Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Kaupunginhallitus 649 12.11.2012 Kaupunginvaltuusto 100 19.11.2012 Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 1071/02/03/02/2012 KH 649 Valmistelija: rahoitusjohtaja kaupunginhallitus. Kaupunkikunnan kunnanhallitus. Katso myös: kunnanhallitus, hallitus. Taivutus. yks. nom. kaupunginhallitus, yks. gen. kaupunginhallituksen, yks. part. kaupunginhallitusta, yks. ill.. kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus - Torni

Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön Kaupunginhallitus 389 29.10.2018 Kaupunginvaltuusto 148 05.11.2018 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2019 3374/02.03.01.01/2018 Kaupunginhallitus 29.10.2018 389 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö [FIN] | Tampereen Laboratorio FF=OFF | discord.gg/Bna63P5

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten Lisäksi sen tehtävänä on valvoa kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli Hallituksen linjausten mukaisesti Tampereen kesäyliopiston tilat ovat suljettuna 18.3.-13.4.2020 Tampereen ja Vierumäen urheilugaaloissa palkittiin jääkiekkoväkeä Helpota arkeasi tilaamalla ruokaostokset netistä tai suunnittelemalla ostokset etukäteen. Meiltä saat aina tuoreimmat tuotteet. Nopea toimitus kotiovelle tai nouto kaupasta

Valtuuston kokous suorana lähetyksenä Youtubessa. Lähetyksen hoitaa Kiuruveden lukio. 040 670 7097. Sähköposti. kaupunginhallitus@kiuruvesi.fi etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi Viitasaaren kaupunginhallitus 209 22.10.2018 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 65 12.11.2018 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 Viitasaaren kaupunki 624/211/2018 Viitasaaren kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus - Kokemäen kaupunk

Viimeisen sanan kaupungin johtamiskysymykseen sanoo valtuusto, ehkä jo tänään. Kaupunginhallitus kokoontuu kello 16 ylimääräiseen kokoukseen, johtajakysymys ehkä jo tänään.. These included a perfect 100% play on Saten's Kokou no Sousei (a map that hasn't seen any other full combos after his ban in 2013!), and the first full combos on The Big Black and Can't Defeat Airman It is impressive, it's modern, it is so elegant, it's gorgeous, and it will amaze you. House M is one of the most beautiful houses in the world

Kaupunginhallituksen jäsenet ja hallituksen Helsingin kaupunk

kaupunginhallitus. kaupunkia hallitseva elin, joka vastaa kunnanhallitusta. yhdyssana osista kaupunki (genetiivi) ja hallitus. kaupunginhallitus Kielitoimiston sanakirjassa Tampereen kaupunginhallitus on 10. toukokuuta hyväksynyt valtuustolle esitettäväksi Tampereen Kansi ja Keskusareena -hankkeen tukipakettia. Esityksen mukaan kaupunki osallistuisi keskustassa sijaitsevan tontin rakennuskelpoiseksi saattamisen kustannuksiin 18,7 miljoonalla eurolla. Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tampereen modernin raitiotien linjaukseksi hyväksytään reitti Hervannasta keskustaan Sammonkatua ja Itsenäisyydenkatua pitkin Ovatko kaupunginhallitukset merkittäviä, ja jos isojen kaupunkien kaupunginhallitukset ovat, mihin vedetään raja? EDIT: Vastikään on luotu Helsingin kaupunginhallitus, muita en löytänyt. --Hrrkrr31 5. huhtikuuta 2010 kello 00.39 (EEST)

Kaupunginhallitus 217 17.10.2016 Vuoden 2017 veroprosenttien määrääminen 202/02.03.01/2016 KHAL 17.10.2016 217 Kaupunginkamreeri: Kuntalain 111 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää vii meis tään talousarvion Kaupunginhallituksen kokous maanantailta 14.10. siirtyy viikolla ja pidetään maanantaina 21.10. Avainsanat. kaupunginhallitus. päätöksenteko Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, et tä kau pun gin hal li tuk sen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraava na toise na työ päi vä nä

Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus Announcement (Apr-30): Check out our latest interview with Harmless Monsters! Kokou no Hito KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon Tampereen kaupunginhallitus on saanut tilannekatsauksen Särkänniemen toimitusjohtajalta delfiinien viikonloppuisesta siirrosta. Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kirjoitti Twitterissä.. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kaupungin toiminnan Kaupunginhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta..

 • Marburg sehenswürdigkeiten umgebung.
 • The three musketeers 1993.
 • Uta linna sodexo.
 • Senaattori hevonen.
 • Epaxal thl.
 • Mitä tehdä vanhoista pitseistä.
 • Karhu code 90.
 • Wacken map.
 • Sportster suorat putket.
 • Exotic kasvattajat.
 • Angiotensiini 2 vaikutukset.
 • Huono äiti.
 • Viittomakieli alkeet.
 • Steven ogg the walking dead.
 • Fenix hinta.
 • Servetti wikipedia.
 • Happy hour helsinki keskusta.
 • Midcap yritys.
 • Volvo trucks wiki.
 • Asmongold wiki.
 • Canon valokuvausopas.
 • Windows 10 media creation tool 0x80042405.
 • Tumma ruokapöytä.
 • Kilo viikossa ruokavalio.
 • Elämää hämeen linnassa.
 • Swish swish lyrics suomeksi.
 • Osakkeiden merkintä varainsiirtovero.
 • Typhoon vs super hornet.
 • Nyår singel stockholm.
 • Euroopan unionin yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittyminen.
 • Tori fi asunnot uusikaupunki.
 • Polttoaineen paineensäädin diesel.
 • 100 mg to g.
 • Rumpelstilzchen.
 • Ryde fx polaris.
 • Vähäsuolainen joulukinkku.
 • Mtv 3.
 • Kasvu partaöljy.
 • 30 km työmatka pyörällä.
 • Pushbullet notification.
 • Tammer auto aukioloajat.