Home

Kansallisarkisto aineisto

Kansallisarkisto - Home Faceboo

Kansallisarkisto esittää laajaa tutkimushanketta suomalaisten vaiheista Venäjällä vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen. Tutkimus koskisi neuvostojohtaja Josif Stalinin vainojen aikaa vuoteen.. -aineisto

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus The following fields are currently available: identifier title creator person place subject address Displaying items 1 to 4 of 4 sort Search result ordering Relevance ID/Code Name Recently Updated Detail Valtiollisen poliisin I arkisto Archive of the State Police I Kansallisarkisto EK-Valpo I English, Finnish 1919-1944 Updated 6 years ago The archive includes personal cards, personal files, interrogation protocols, case files, reports, photos, and journals, among other things. The Holocaust-related records are only a small part of this vast collection. They are described as child collections.

Kansallisarkisto - Wikipedi

 1. en...
 2. Avainsana: kansallisarkisto. Tällä työmaalla ei vain voi tapahtua tulipaloja tai vesivahinkoja - rakennuksen sisällä muun muassa alkuperäinen Kalevala. Consti tekee kokonaan uuden julkisivun ja..
 3. Valmentaja 7-9 Digitaalinen ohjaajan aineisto sisältää kattavat materiaalit joustavaan oppilaanohjaukseen. Ohjaajan aineistossa on tuntidiat, työskentelyehdotukset ja monipuolista..

10 Liite 1 10 (12) LIITE 1. SIIRRETTÄVÄN AINEISTON MÄÄRITTELY Siirtäjän vastuulla on laatia kirjallisesti suunnitelma ( jatkossa Suunnitelma ) siitä, mitä Aineistoja Siirtäjä siirtää Palveluun säilytettäväksi. Suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä yksilöity ehdotus siitä miten usein (päiviä, kuukausia tai vuosia); ja millaisissa Tehtäväluokan mukaisissa asiakirjallisissa kokonaisuuksissa siirto tapahtuu; sekä milloin Aineisto on siirrettävissä Palveluun, tarkoittaen tältä osin sitä aikaa (kuukausia tai vuosia), joka on kulunut asiankäsittelyn päättymisestä. Tämä aika voi olla kullekin Tehtäväluokalle omansa tai kaikille Tehtäväluokille yhteinen. Siirtäjä sitoutuu Siirtosopimuksen mukaisessa toiminnassaan sekä laatimassaan Suunnitelmassa noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa arkistolaitoksen antamaa Palveluun liittyvää siirto-ohjetta ( Siirto-ohje ). Siirto-ohje on saatavissa aina ajantasaisena arkistolaitoksen verkkosivuilta. 4 Vastaanottaja ei erikseen tiedota Siirtäjälle Siirtoohjeen muutoksista. 4 jossa tiedotetaan myös ohjeen mahdollisista muutoksista. Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09) 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8 Perustiedot Vastuuorganisaatio Kansallisarkisto Alue Hämeenlinna, Helsinki, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Oulu, Turku, Vaasa Yhteensä 2 palvelua: Aineisto- ja tietopalvelu. Asiakaspalvelu. Näytä kaikki palvelut

Digitaaliset aineistot - Kansalliskirjast

 1. VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä
 2. Virhe:
 3. en Tämä Siirtosopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa kuten Siirtäjän Lupa, ei kuitenkaan pidempään kuin viisi (5) vuotta tämän Siirtosopimuksen allekirjoituksesta. Siirtäjällä ei ole oikeutta irtisanoa tätä Siirtosopimusta. Mikäli tämän Siirtosopimuksen voimassaolo päättyy ennen kuin Osapuolet ovat voimaansaattaneet Siirtosopimuksen mukaista Aineistoa kokonaisuudessaan koskevan Luovutussopimuksen tai Luovutussopimukset, tulee Osapuolten laatia tällaista Vastaanottajalle luovuttamatonta Aineistoa koskeva uusi siirtosopimus. Uuden siirtosopimuksen ehtona on, että Siirtäjällä on uusi voimassaoleva Lupa. Siirtosopimusta ei ole mahdollista uusia ilman voimassaolevaa Lupaa Sopimuksen päättymisen vaikutukset Kaikki tähän Siirtosopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat heti tämän Siirtosopimuksen päättyessä. Siirtosopimuksen päätty
 4. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja
 5. isteriön alaisuuteen
 6. TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (1) Ranuan kunta (y-tunnus 0191974-8), Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua ("Tilaaja"); ja (2) [ ] (y-tunnus [ ]), [LISÄÄ

Video: Aineistoesittely: Sotilaspastori Martti Ervolan aineisto Kansallisarkistoo

Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä, Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Kansallisarkisto VAPA -palvelu - PDF Ilmainen latau

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja TIETOSUOJASOPIMUS Luottamuksellinen Tämä Tietosuojasopimus on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelutuottajahakemuslomakkeen liite (Palse.fi). Hakemuslomakkeen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu Template:PD-Kansallisarkisto. Wikimedia Commonsista. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Alkuperäistä aineistoa säilyttävän yksikön nimi. Alkuperäisen materiaalin sisältävän kokoelman tai.. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Kansallisarkisto ottaa sota-aineistoa vastaan vaikka yle

aineisto. Alkavan remontin tieltä rakennus oli tyhjennettävä ko-. konaisuudessaan. Observatorion asiakirja-aineisto oli tarkoitus seuloa, inventoida. karkeasti ja siirtää tämän jälkeen Helsingin.. Also known as. English. Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Säätytalo. No description defined Aineistoesittely: Sotilaspastori Martti Ervolan aineisto Viime sotien aikana sotilaspastorin työ oli vaihtelevaa ja ajoittain raskastakin Kansallisarkisto is an archives in Finland Proper. Kansallisarkisto is situated in Aninkaistenmäki. Kansallisarkisto from Mapcarta, the free map

EHRI - Kansallisarkisto

VAKAVA-kokeen aineisto. Aineisto julkaistaan VAKAVA-sivuilla sekä Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin verkkosivuilla 15.5.2020 klo aineisto 4 4 (12) Osapuoli tai Osapuolet tarkoittaa tämän Siirtosopimuksen luvussa 1 määriteltyjä Siirtosopimuksen osapuolia, toista yksilöimätöntä osapuolta yksin tai molempia osapuolia yhtäläisesti. Palvelu tarkoittaa Kansallisarkiston tarjoamaa ja ns. VAPA -järjestelmällä tuotettavaa vastaanotto- ja säilytyspalvelua. Siirtosopimus tarkoittaa tätä aineiston siirtoa ja säilytystä koskevaa sopimusta liitteineen sekä niihin mahdollisesti myöhemmin sovittavine muutoksineen. Siirtäjä tarkoittaa []. SÄHKE tarkoittaa sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen normia (AL 9815/ /2008), jonka määritysten mukaan siirto toteutetaan. Siirrettävä aineisto voi olla tuotettu joko SÄHKE1:n tai SÄHKE2:n mukaisesti. Tehtäväluokitus tarkoittaa Siirtäjän lakisääteisten tehtävien sekä tuki- ja ylläpitotehtävien hierarkkista luetteloa Tietojärjestelmä tarkoittaa Siirtäjän [] -nimistä tietojärjestelmää, jonka tietosisältöön arkistolaitoksen myöntämä Lupa nro [] kohdistuu. Vastaanottaja tarkoittaa Kansallisarkistoa. 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Valtionhallinnon organisaatiot tuottavat yhä enenevässä määrin sähköistä asiakirjaaineistoa, jonka alkuperäinen tai ainoa muoto on digitaalinen. Arkistolain mukaisena tehtävänä Kansallisarkisto tuottaa VAPA -palvelun (jatkossa Palvelu ) sähköisten aineistojen säilyttämiseksi. Palvelun keskeisenä tehtävänä on digitaalisessa muodossa olevan asiakirja-aineiston vastaanottaminen ja tähän liittyvien palveluiden järjestäminen. Palvelun sisältönä on pysyvästi säilytettävän digitaalisen asiakirja-aineiston todistusvoimaisuuden, alkuperäisyyden, käytettävyyden ja eheyden varmistaminen sekä ylläpitäminen Aineiston siirrosta lähtien sen koko jäljellä olevan elinkaaren ajan siten, että säilytetty tieto on ymmärrettävissä ilman asiakirja-aineiston alkuperäisen tuottajan myötävaikutusta tai toimenpiteitä. Palvelu mahdollistaa pysyvästi säilytettävien digitaalisten asiakirjaaineistojen asettamisen ja tarjoamisen asianosaisten, tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön Luovutussopimuksessa sovittavalla tavalla, aineistoon määritellyt käyttöoikeudet sekä aineiston käyttäjien toimivaltuudet huomioiden. Tällä sopimuksella sovitaan Siirtäjän ja Vastaanottajan vastuista ja velvollisuuksista liittyen Siirtäjän Tietojärjestelmään tallennetun Aineiston siirtämiseen Palveluun siten ja siinä laajuudessa kuin Vastaanottajan Siirtäjälle myöntämässä Luvassa on määrätty.

Video: Kansallisarkisto - Keskisuomalaine

Katso kuvat: Putin luovutti Niinistölle salaperäisen salkun Sotshissa

Video: kansallisarkisto Samp

Kansallisarkisto : definition of Kansallisarkisto and synonyms of

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Kansallisarkisto (@Kansallisarkist) Твитте

Kansallisarkisto pelasti Suomen YFUn arkiston, ja lop-. lykilometriä arkistoja tulevina vuosina. mäisistä naisten historiaa. jo parinkymmenen vuoden ajan. Päätoimittaja Heidi Mustajoki, Kansallisarkisto 1 Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä. The following archives in the custody of the National Archives are worth mentioning separately: transcribed records of the lower courts of justice from the 17th century; the archives of the Imperial Senate 1809–1918; the archives of central administrative boards from the beginning of the 19th century; supreme court archives since 1918; the archives of Porvoo Cathedral Chapter and several parishes in the Province of Uusimaa; the archives of the Defence Forces since 1918; records from the war years 1939–1945; the archives of all of Finland’s presidents except those of Urho Kekkonen and Martti Ahtisaari; the archives of the provincial government of Uusimaa from the 17th century; archives of district and local authorities in the Province of Uusimaa; government and ministerial archives dating back to 1918; the archives of the State Secretariat and the Chancery of the Governor-General 1809–1918; archives of the judicial administration in Old Finland, which belonged to the Russian empire in 1721–1812; Russian military records 1722–1918; accounts of bailiffs and administrative provinces 1537–1808; military records prior to 1809. In January 2008, the collections of the former Military Archives (Sota-arkisto) were integrated into the collections of the National Archives. 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Kunnantalon valtuustosali toimii jatkossa myös näyttelytilana. Tila mahdollistaa niin perinteisen taiteen kuin esimerkiksi monimedianäyttelyiden.. 12 Liite 4 12 (12) LIITE 4. PALVELUMAKSUT Tässä liitteessä määritellään metatietojen muutoksista Siirtosopimuksen mukaisesti perittävien maksujen suuruus. Vastaanottaja määrittelee näiden maksujen suuruuden yksipuolisesti. Vastaanottajalla on oikeus muuttaa tämän liitteen mukaisia maksuja ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti Siirtäjälle vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa. Mahdolliset arvonlisäveron (tai muun vastaavan veron) suuruutta tai kantamisperustetta koskevat muutokset siirretään maksuihin kuitenkin välittömästi muutoksen tapahduttua. Metatietojen muutoksista perittävä maksu on 31,50 euroa / tunti, kuitenkin siten, että pienin veloitus on aina vähintään 15 minuuttia (yhden metatiedon muutoksesta veloitetaan aina vähintään 15 minuutin työn veloitus, eli 7,88 euroa). Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel. (09) Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09) 1 (5) Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton ja säilyttämisen palvelu 1. Yleiskuvaus Kansallisarkiston lakisääteisenä tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää viranomaisten pysyvästi säilytettävät 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

1 KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 1.1. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ( Tietosuoja-asetus ) soveltaminen 9 9 (12) 12. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä Siirtosopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. Kansallisarkisto [Siirtäjä] Jussi Nuorteva Pääjohtaja [Nimi] [Asema] Juhani Tikkanen Yksikön johtaja [Nimi] [Asema] 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Kansallisarkisto/digitaaliarkist

RAHAD - Ruotsin ajan henkilöhistoriallisten aineistojen

Kansallisarkisto - Wikiwan

1 TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Sopijaosapuolet... 3 3. Kuntien konserniyhtiöiden projektiin osallistuminen... 5 4. Tietosuojavastaava Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Kansallisarkisto perää it-luotettavuutta. Mattias Erkkilä, 16.1.2003 00:00kansallisarkisto arkistointi Nykyisiä tietojärjestelmiä ei vielä ole suunniteltu siten, että niiden sisältämä aineisto voitaisiin.. 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Astia, Kansallisarkiston tilaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä - Suomi

 1. al convictions or offences, which according to article 9, section 2 under j GDPR and article 24 and 32 under f of the UAVG (Dutch personal data protection act) can be used for research purposes only on the condition that there are appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject.
 2. Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO
 3. Kansallisarkisto. National Archives of Finland. United States Holocaust Memorial Museum holds copies of Holocaust-relevant archives from Kansallisarkisto
 4. Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä Sivusto sisältää Maanmittauslaitoksen Peruskarttarasterin 07/2012 aineistoa
 5. The task of Finland's National Archives is to ensure that documents belonging to the national cultural heritage are preserved and to promote their use for research. Research and development in the sector is also part of its remit.
 6. Selvityksessä on tekstin ohella kartta-aineistoa. Se on tarkoitettu useimmiten antamaan yleis-kuva ja havainnollistamaan sotahistorian levinneisyyttä selvitysalueella
 7. Aineisto on nyt Kansallisarkiston hallussa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat toisensa Sotshissa Venäjällä 22. elokuuta
Sukututkijan loppuvuosi: Kokemäeltä Amerikkaan, osa 84

Sovellus vaatii JavaScriptin.

1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan kansallisarkisto has one repository available. Follow their code on GitHub. Report or block kansallisarkisto. Hide content and notifications from this user Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus. Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut PL 15 (Unioninkatu 36) 00014 Helsingin yliopisto Tietosuoja

Historic photo of Rauhankatu 17. Valtionarkiston (Kansallisarkisto) 1972 valmistuneen lisärakennuksen julkisivua Rauhankadulla KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie Kansallisarkisto or National Archives of Finland

KANSALLISARKISTO suomesta italiaksi - Ilmainen Sanakirj

Helsinki Kansallisarkisto (Valtionarkisto) 1900-luvun alku huutokaupataan aloitushinnalla 5 € paikkakunnalla LOHJA. Huuda tästä Posty: 885 - zobacz zdjęcia i filmy z hasztagiem kansallisarkisto na Instagramie

Digitaaliarkist

Statsarkivet / Valtionarkisto / Kansallisarkisto i Helsingfors The National Archives of Finland (Finnish: Kansallisarkisto, Swedish: Riksarkivet) is a Finnish government agency under the Ministry of Education and Culture. It is responsible for archiving official documents of the Finnish state and municipalities

This application requires JavaScript.

Kadonnut aineisto. Takaisin kysymyksiin. Kadonnut aineisto PIKI-kirjastojen suomenkielisiä kirjoja ja e-äänikirja voi selata ja lainata Ellibs-verkkopalvelussa. E-kirjoja voi hakea kuten muutakin aineistoa myös verkkokirjaston haun avulla

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Kansallisarkisto varaa oikeuden poistaa Facebook-sivuiltaan asiattomat lausunnot ja linkitykset. Emme vastaa ulkopuolisten keskusteluissa, seinäkirjoituksissa ja kommenteissa esittämistä.. Aineisto luovutettiin perjantaina 31.5. osaksi WSOY:n arkistokokonaisuutta. WSOY:n aiemmin luovutetut aineistot pitävät sisällään muun muassa alkuperäiskuvituksia, kirjailijakirjeenvaihtoa ja.. Ilmoita virheestä. - bulgaria englanti espanja esperanto hollanti italia japani kreikka latina latvia liettua norja portugali puola ranska ruotsi saksa suomi tanska turkki tšekki unkari venäjä viro. - bulgaria.. ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja virallinen nimi ja henkilötunnus (myös taiteilijanimi, jos käytät sitä), myöh. Näyttelijä Katoavaisuuden aineisto book. Read reviews from world's largest community for readers. Johannes Ojansuun aforismit tutkivat luonnon ja ihmismielen järjes..

(PDF) Lakeheadin yliopistossa mittava aineisto kanadansuomalaisist

 1. ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä
 2. IT-palvelusopimus 2018 IT-palvelusopimus 2018 1 / 6 1. Sopijapuolia koskevat tiedot ja yhteyshenkilöt Toimittaja Toimittajan nimi: Plus Verkot Oy Y-tunnus: 1014171-2 Alv.rek Toimittajan osoite: Kotkankallionkatu
 3. TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3
Sukututkijan loppuvuosi: 2011-06-12

Suomen Sukututkimusseura Etusiv

 1. محطة - Kansallisarkisto - هلسنكي. عنوان. هلسنكي, Snellmaninkatu, 15
 2. Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan
 3. Sotatieteellisen rahaston arkisto. - muu aineisto

Template:PD-Kansallisarkisto - Wikimedia Common

 1. Як дістатися до «Kansallisarkisto». Хельсинки. Kansallisarkisto. Snellmaninkatu, 10
 2. Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kuvaus tarjottavista palveluista ( Palvelukuvaus ) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet
 3. Aineisto. Tälle sivulle kootaan levitysvapaata markkinointimateriaalia sekä muita ladattavia tiedostoja. Suomen_kansa_ensin_Flyer_A5
 4. VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET (1) Vuokranantaja Lappeenrannan kaupunki (0162193-3) PL 11, 53101 Lappeenranta (2) Vuokralainen Lappeenrannan Yritystila Oy (0368899-8) Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta Vuokranantaja
 5. U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet
 6. en... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedotta
 7. Noudettu kohteesta https://fi.wikisource.org/w/index.php?title=Luokka:Aineisto_maantieteellisen_sijainnin_mukaan&oldid..

Tutustu kohteen Sucre Bolivian kansallisarkisto ja kirjasto-oppaaseen, jotta tiedät mitä sinun kannattaa nähdä ja kokea kohteessa Sucre jo ennen matkaasi The growing commons. 1.6 billion works and counting. Explore these featured Creative Commons Licensed resources below — from literary works, to videos, photos, audio, open education, scientific.. OMNIA. Kansallisarkisto. Home. Collections 2011 käytyyn keskusteluun viitaten, kysymys kuuluu: joko Kansallisarkiston aineistoa voi tutkia, eli onko ohjelma tunnistautumiseen jo valmis 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Read the latest magazines about Aineisto and discover magazines on Yumpu.com 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle Sorry, no dictionaries indexed in the selected category contain the word kansallisarkisto Kansallisarkisto Helsinki. Avaa suurempi kartta Osoite: Rauhankatu 17 00170 Helsinki Postiosoite: Kansallisarkisto Helsinki, PL 258, 00171 HELSINGFORS

Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

The archive contains records from the years 1939-1948. It includes journals, correspondence, death certificates, as well as card indexes and lists of POWs, which are the archive’s main material. Kansallisarkisto on valtion virasto, joka vastaa arkistotoimesta Suomen alueella. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kansallisarkisto Aineisto täydentää arkistojen niukkaa tutkimusaineistoa presidenttien puolisoista. Kirjeitä on yli 3 000, ja ne odottavat vielä kuorissaan luettelointia ja liittämistä presidentti Kyösti Kallion yksityisarkistoon Kallioperän aineisto. Osa 2. Asiaohjelmat. Raamattu, evoluutio ja arkeologia Kallioperän aineisto Mikä on aineisto. Mitä tarkoittaa aineisto. Ilmainen sivistyssanakirja. aineisto. Ainekset, materiaali. Esimerkiksi: Koota, hankkia aineistoa johonkin, jotakin varten

Artefactum 7

- digitaalinen aineisto ja tekijänoikeus. Seminaariin osallistui asiantuntijoita Karjalan, Komin, Udmurtian, Mordvan ja Marin kansalliskirjastoista sekä Tverin ja Murmanskin tieteellisistä kirjastoista 2 2 (12) Sisällysluettelo 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 4 4. SOPIMUKSEN KOHDE 5 5. VASTAANOTTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Kokonaisvastuu Palvelusta Vastaanottajan muut velvollisuudet 5 6. SIIRTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Siirtäjän muut velvollisuudet 5 7. OIKEUDET AINEISTOON 6 8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 6 9. KUSTANNUKSET, MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen irtisanominen Sopimuksen päättymisen vaikutukset MUUT EHDOT Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen siirtäminen Tiedonannot Riitojen ratkaisu Sopimuksen liitteet Pätemisjärjestys PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 9 LIITE 1. SIIRRETTÄVÄN AINEISTON MÄÄRITTELY LIITE 3. SIIRTÄJÄN YHTEISTYÖKUMPPANIT LIITE 4. PALVELUMAKSUT Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö 2 1. Sopimuksen osapuolet Tämä sertifikaattitilisopimus ( Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Järjestelmän Ylläpitäjä SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Finder.fi kertoo Kansallisarkisto Vaasa yrityksestä kaiken olennaisen yhteystiedoista alkaen aina talous- ja päättäjätietoihin asti All this time it was owned by KANSALLISARKISTO 02458859, it was hosted by RIPE Network Coordination Centre and Zoner Oy. Arkisto has a high Google pagerank and bad results in terms of.. Lue kaikki jutut aiheesta Kansallisarkisto. Kansallisarkisto. Kansallisarkiston pääjohtaja on saanut uhkauksia SS-miehistä tehdyn selvityksen takia Kansallisarkisto ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huolehtii arkistotoimen yleisestä kehittämisestä sekä määrää, mitkä valtion- ja kunnallishallinnon asiakirjat tulee säilyttää.. Kansallisarkisto is a kirjasto located at Työpajankatu in Helsinki. Kansallisarkisto - Helsinki kartalla

Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

kansallisarkisto. Lähellä3.12.2019 15:12. Mikkelin Kalevankankaan uudessa arkistossa on nyt 39 hyllykilometriä aineistoa — Keskusarkisto vihitään kahden viikon kuluttua aineisto. Alkavan remontin tieltä rakennus oli tyhjennettävä ko-. konaisuudessaan. Observatorion asiakirja-aineisto oli tarkoitus seuloa, inventoida. karkeasti ja siirtää tämän jälkeen Helsingin.. The National Archives hold around 103 shelf-kilometres of records dating from the Middle Ages to the present day. The oldest document, a letter of protection given by King Birger to the women of Karelia, dates from 1316. The oldest continuous series of records, the accounts of the bailiffs (voudintilit), begin at the end of the 1530s. There are also series of accounts of the provincial administration, court records and land survey maps dating from the period when Finland was a part of the kingdom of Sweden. The most important sources from the period of autonomy are the large archives of the Senate, the State Secretariat and the Chancery of the Governor-General. toimituksellinen aineisto. Blogit Mediaansekaantuja

Kansallisarkisto kouluttaa valitut vapaaehtoistoimijat laitteiden käyttöön. Vapaaehtoisvoimin digitoitu aineisto tulee vapaaseen käyttöön Kansallisarkiston verkkopalvelujen kautta Samalta viivalta 4 : valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2010 23.3.2018 1 / 5 HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) (jäljempänä Tilaaja ) PL33, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus: 0244685-8 Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Sopimus Diaarinumero (KA:n) Sopimusnumero (KA antaa) Alkujaan digitaalisessa muodossa olevan asiakirjatiedon siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus Kansallisarkisto ja xxxxxxx 1 Sisällys 1. SOPIMUKSEN Britannian kansallisarkisto tulee julkaisemaan verkossa tuhansia asiakirjoja ensimmäisestä maailmansodasta vuosien 2014-2019 välillä. Verkossa voi tarkastella sotapäiväkirjoja, kirjeitä..

Lataa upeita ilmaisia kuvia aiheesta Kansallisarkisto. Vapaaseen kaupalliseen käyttöön ✓ Nimeämistä ei edellytetä ✓. 6 Ilmaisia valokuvia aiheesta Kansallisarkisto 3 3 (12) 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän asiakirjallisen aineiston (jatkossa Aineisto ) siirtoa koskevan siirto- ja säilytyssopimuksen ( Siirtosopimus ) osapuolet ovat: Kansallisarkisto (y-tunnus ) osoite: PL 258, Helsinki (jäljempänä Vastaanottaja ) ja [] (Y-tunnus []) osoite: [] (jäljempänä Siirtäjä ) sekä yhdessä Osapuolet. 2. MÄÄRITELMÄT Ellei asiayhteydestä nimenomaisesti muuta ilmene, tässä Siirtosopimuksessa käytetyillä määritelmillä on seuraava merkitys. Aineisto tarkoittaa Arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen sähköisessä muodossa määräämää aineistoa, joka on tuotettu SÄHKE -määritysten mukaan ja joka siirretään tämän Siirtosopimuksen voimassaoloaikana yhdessä tai useammassa vaiheessa Palveluun Tietojärjestelmästä, johon liittyen Arkistolaitos on myöntänyt Luvan nro []. Luovutussopimus tarkoittaa Osapuolten keskenään kirjallisesti tekemään sopimusta Aineiston tai sen osan omistusoikeuden siirrosta Siirtäjältä (tai sellaiselta organisaatiolta, joka jatkaa Siirtäjän toimintaa tai jolle Siirtäjän Siirtosopimuksessa määritelty tietojärjestelmä on vastuutettu Siirtäjän toiminnan päätyttyä) Vastaanottajalle. Lupa tarkoittaa Arkistolaitoksen arkistolain ( / 831) 11 perusteella arkistolain piiriin kuuluvalle organisaatiolle myöntämää lupaa säilyttää pysyvään säilytykseen määrätty aineisto yksinomaan sähköisessä muodossa. Lupa on tietojärjestelmäkohtainen. Siirtosopimus tehdään erikseen jokaisesta tietojärjestelmästä, jolle Arkistolaitos on myöntänyt Luvan. Vuoden 2011 alusta alkaen myönnetyt Luvat ovat voimassa viisi (5) vuotta lupapäätöksen päivämäärästä lukien. Start studying Pääsykoe aineisto. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Kansallisarkisto by Juhani Saarenheimo; 1 edition; First published in 1994; Subjects: Finland, Finland. Are you sure you want to remove Kansallisarkisto from your list

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t) Tilaa aihepiirin Kansallisarkisto RSS-syöte. Yleiset kirjastot eivät säilytä tämäntyyppistä aineistoa. Kansalliskirjastossa on myös digitoitua aineistoa: http.. The National Archives has three service areas carrying out its tasks: Administrative Services, Information Services and Research and Expert Services. The Archives has nine different branches all around Finland with a total of 240 employees. The Director General of the National Archives has the title of National Archivist.

Kansallisarkiston aineistot. Kansallisarkisto vastaanottaa viranomaisten luovuttamia asiakirjoja sekä hankkii Vanhinta yhtenäistä aineistoa ovat Haminan rauhansopimuksen mukaan Suomeen siirretyt.. - Tämä on aarreaitta, kiteyttää kansiojärkäleitä silmäilevä Alpo Karila Kansallisarkisto Hämeenlinnan tutkijasalissa.Samaa mieltä ovat kaikki vannoutuneet arkistotoukat ensikertalaisista ammattilaisiin 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Kaupunginhallitus 28.5.2018 Liite 1 209 - Saimaan talous ja tieto Oy:n toimittamista asiantuntija-, projekti- ja jatkuvista palveluista Mikkelin kaupunki 20.6.2018 Asiakas: Mikkelin kaupunki Sivu 1 Sisällysluettelo 8 8 (12) Sopimuksen siirtäminen Siirtäjällä ja Vastaanottajalla on oikeus siirtää tämä Siirtosopimus kolmannelle julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle Siirtäjän tai Vastaanottajan tehtävien, toiminnan tai varojen taikka niiden olennaisen osan siirtyessä kyseiselle julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Mikäli tämän Sopimuksen kohteena olevan Aineiston omistusoikeus muuten kokonaisuudessaan jakamattomana siirtyy kolmannelle osapuolelle, on Siirtäjällä tällöin oikeus siirtää tämä Siirtosopimus mainitulle kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vastaanottajalle Tiedonannot Kaikki tämän Siirtosopimuksen edellyttämät tiedonannot on toimitettava asianomaisille Osapuolille sähköpostitse, kirjelähetyksinä tai muutoin todistettavasti Osapuolen tässä alla mainittuun tai Osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan uuteen osoitteeseen. Vastaanottaja: Kansallisarkisto, PL 258, Helsinki Siirtäjä: [] Riitojen ratkaisu Tästä Siirtosopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin ja tarvittaessa Helsingin käräjäoikeudessa Sopimuksen liitteet Tähän Siirtosopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 1. Siirrettävän aineiston määrittely 2. Palvelukuvaus 3. Siirtäjän yhteistyökumppanit 4. Palvelumaksut Pätemisjärjestys Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä Siirtosopimus 2. Tämän Siirtosopimuksen liitteet. Mikäli liitteet ovat ristiriidassa keskenään, pätee pienempinumeroinen liite ennen suurempinumeroista liitettä. 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä 6 6 (12) osapuolten tietoisuuteen muuten kuin mitä Vastaanottaja on nimenomaisesti Siirtosopimuksen liitteellä 3. Siirtäjän yhteistyökumppanit oikeuttanut Siirtäjän tekemään; 4. tuottaa siirtämäänsä Aineistoon liittyvät tietopalvelut niin kauan kuin Aineisto on Siirtäjän omistusoikeuden alaista; sekä 5. saattaa Aineiston julkisuutta ja henkilötietoluonnetta kuvaavat metatiedot ajan tasalle ennen siirtoa tai viimeistään ennen Aineiston omistusoikeuden ja sen myötä tietopalvelutehtävien siirtymistä Vastaanottajalle Siirtosopimuksen kohdan 7 mukaisesti. 7. OIKEUDET AINEISTOON Siirtäjä säilyttää siirron yhteydessä kaikki oikeudet Palveluun siirtämäänsä Aineistoon. Vastaanottaja saa Siirtäjän siirtämään Aineistoon rajoitetun oikeuden käyttää sitä tämän Siirtosopimuksen sekä muun lainsäädännön tai viranomaisohjeiston mukaisten velvoitteidensa täyttämisen edellyttämissä toimenpiteissä. Omistusoikeus ja Aineistoon liittyvät tietopalvelutehtävät Siirtäjän Palveluun siirtämään Aineistoon luovutetaan Vastaanottajalle Osapuolten tekemällä erillisellä kirjallisella sopimuksella ( Luovutussopimus ) joko koko Aineistoa tai siitä erikseen yksilöityä osaa koskien. 1 Luovutussopimuksessa yksilöidään omistusoikeuden luovutukseen liittyvät tehtävät, vastuut ja velvoitteet sekä oikeudet Aineistoon Aineiston tai sen Luovutussopimuksessa yksilöidyn osan osalta. Ennen Luovutussopimuksen allekirjoittamista Siirtäjän on vahvistettava Vastaanottajalle omistusoikeuden siirtoa koskevan Aineiston osan julkisuutta, salassapitoa ja henkilötietoluonnetta koskevien metatietojen oikeellisuus sekä tarvittaessa ilmoitettava tälle niihin tehtävät korjaukset. Siirtäjä vastaa myös siitä, ettei Aineistoa koskevissa julkisissa metatietokentissä ole sellaisia luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, jotka ovat henkilötietolain ( /523) 3. luvun mukaan arkaluonteisia tai koskevat henkilön henkilötunnusta. 2 Metatietojen käsittelyssä tulee noudattaa henkilötietolain 7. luvun tietoturvallisuutta ja tietojen säilytystä koskevia vaatimuksia. 8. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan toisilleen sopimusrikkomuksella aiheuttamansa vahingot. Osapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Siirtäjä ei Vastaanottajan Siirtäjälle myöntämän Luvan perusteella voi siirtää mitään itselleen kuuluvaa vastuuta tai velvoitetta vahingonkorvauksista Vastaanottajalle. Välittöminä vahinkoina pidetään ainakin vahinkoa kärsineen Osapuolen ylimääräisiä henkilöstö-, laitteisto-, tietoliikenne-, konsultti-, alihankkija- ja muita kustannuksia, korvaavien tilapäisjärjestelmien hankintakustannuksia, Vastaanottajan omia korjauskustannuksia, kateostoja 3 sekä tiedon palauttamisesta aiheutuneita suoria kustannuksia. 1 Oikeuksien ja tietopalvelutehtävien luovutuksesta voidaan sopia vain kirjallisella sopimuksella, eikä se voi tapahtua automaattisesti tai konkludenttisesti. 2 Luonnollisia henkilöitä koskeva rajaus kohdistuu lisäksi vain metatietokenttiin, ei itse asiakirjallisen Aineiston sisältöön. 3 Kateosto on määritelty kauppalain ( /355) sekä ko. lain perusteluissa. Aineisto sisältää muun muassa siviili-ilmailun varhaisten vuosikymmenten hallintoa ja kansainvälisiä suhteita koskevia asiakirjoja sekä lentoasemien ja -kenttien rakentamiseen..

 • Voiko suomessa surffata.
 • Lanta summer house.
 • Kik öffnungszeiten.
 • Modo salted caramel.
 • Blues sohva vepsäläinen.
 • Matto turku.
 • Flirt zürich.
 • Arabia kynttilänjalka keramiikka.
 • Risti ilmoitus ilkka.
 • Sca göteborg.
 • Taru sormusten herrasta äänikirja cd.
 • Lounas lahti renkomäki.
 • Israel sää maaliskuu.
 • Keisari olut.
 • Lääkkeen nieleminen.
 • Arkivcentrum nord.
 • Jyväskylä uudenvuoden ilotulitus 2017.
 • Astronautti opiskelu.
 • Maapähkinä terveellisyys.
 • Tps jokerit 1995.
 • Huoneistokeskus kuopio.
 • Polo ralph lauren kauluspaita.
 • Flame kouvola.
 • Mörk ratkojat.
 • Asiakaspalveluvastaava englanniksi.
 • Nexgolf tunnukset.
 • Nuorten kotivakuutus vertailu.
 • Englanti monikko.
 • Allegro huuhteluaine.
 • Swish swish lyrics suomeksi.
 • Marsipanlimpa med nougat.
 • Hiekkalaatikko simpukka.
 • Next top model australia season 6.
 • Työviisumi thaimaa.
 • Dressmann slim fit kauluspaita.
 • Summer time change.
 • Säteilylämmitin autoon.
 • Viron tiemaksut.
 • Колымские лагеря фото.
 • Raum mieten mannheim geburtstag.
 • Nokia 8110.