Home

Henkilöstökulut liikevaihdosta

Man Cityn talousluvut julki: Liikevaihto ennätyslukemissa, tulos

Laitos erottelee sekajätteestä, energiajätteestä, rakennusjätteistä ja teollisuusjätteistä materiaalikierrätykseen kelpaavaa kartonkia, muovia ja metallia myytäväksi jalostavalle teollisuudelle. Loppujäte hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle loppusijoitetaan vain käytännössä kiviainesta ja muuta epäorgaanista jätettä. Laitos on Suomessa ensimmäinen näin laajasti eri jätevirtoja lajitteleva ja käsittelevä kokonaisuus. Lajittelu perustuu uusimpaan teknologiaan, mm. muodon ja koon perusteella tehtävään sekä optiseen erotteluun.Rakentamisessa toimintaan sitoutuneelle pomalle tuli 8,1 prosentin tuotto vuonna 2009. Vuotta aiemmin kokonaispoman tuottoprosentti oli 9,4. Pk-sektorilla tuotto ji 2,3 prosenttiyksikk alle edellisvuoden tason ja oli 10,3 prosenttia. Toimialamuutokset vaikuttivat erikoistuneessa rakennustoiminnassa mys kokonaispoman tuottoon, ilman toimialamuutoksia kokonaispoman tuottoprosentti olisi ollut 10,6. OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015 Osavuosikatsaus 1 (12) Yhteisön nimi: Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta HKL toimii raitiovaunu- ja metroliikenteen tuottajana sekä Helsingin raideliikenneinfran

Mitä tuloslaskelma kertoo? - Tilitoimisto Helsinki - Valjas Services O

 1. "Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät, neitseellisten luonnonvarojen käytöstä pyritään eroon ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. PHJ on ollut Kiertotalouden edistäjä jo vuodesta 1998, jolloin toimialueella nyt käytössä oleva laaja jätteiden lajittelujärjestelmä sai alkunsa."
 2. nan
 3. YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
 4. Turvallisuusindeksi mittaa kohteittain turvallisuusnäkökohtia yhtiön toimipisteissä. Indeksi tehtiin Kujalan jätekeskuksessa neljä kertaa ja jäteasemilla (Asikkala, Heinola, Hollola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä) kaksi kertaa. Turvallisuusindeksi oli keskimäärin 98,6 (tavoite 100).
 5. Palvelu- ja lajitteluneuvontaa annetaan asukkaille erilaisissa neuvontatilaisuuksissa, puhelimitse, erilaisten neuvonta-aineistojen ja -kampanjoiden muodossa, netissä sekä sosiaalisessa mediassa.

Tilastokeskus - Rakentaminen 200

Etappi :: Tilinpäätöstiedo

 1. Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 35 henkilöä, joista määräaikaisia oli 2 henkilöä. Henkilöstöstä miehiä oli 19 ja naisia 16.
 2. nasta ja 14,1 prosenttia maa- ja vesirakentamisesta. Talonrakentamisen liikevaihto supistui 1,7 miljardia, maa- ja vesirakentamisen 217 miljoonaa ja erikoistuneen rakennustoi
 3. tatuotot 81 901 80 382 Toi
 4. nassa merkittävä ympäristönäkökohta. Rakenteiden tai hallintalaitteiden rikkoutumisesta voi aiheutua paitsi ympäristöhaittoja myös merkittävää taloudellista vahinkoa.
 5. Asumisessa syntyvät jätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on edistää jätteiden lajittelua ja ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja.
 6. TakerTomus konseRnin tunnusLuvut jatkuvat toi

konsernin keskeiseT Tunn

Jäteneuvonta on omistajakuntien yhtiölle osoittama lakisääteinen palvelutehtävä. Neuvonnalla kannustetaan asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun.Mm. lievästi pilaantuneita maita, betonia, tiiltä ja asfalttia sekä käsittelyn tuloksena syntyneitä maa-aineksia hyödynnettiin käytössä olevan kaatopaikan rakenteissa yhteensä 17 790 tonnia.

Venäjän osuus liikevaihdosta oli merkittävä. 28.4.2020 Jäsenille 128. John Deere uskoo kasvuun Venäjällä - metsäkoneissa Ponsse ja Tigercat ovat kaksi avainkilpailijaa Yhtiö tuki työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusta tarjoamalla henkilökohtaiseen käyttöön liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi Kujalan jätekeskuksessa kävi hieroja noin joka toinen viikko antamassa halukkaille hierontaa, Neurosonic-hoitoa tai Body Control-hoitoja. Vuosittainen työhyvinvoinnin päivä järjestettiin Evolla. Vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulos 4,17 (asteikko 1-5) oli hyvä.

Henkilöstökulut jäivät alle muu-tostalousarvion, mutta toteutuivat ennustettua suu-rempina. Tuloksellisuuserän vaikutus henkilöstöku-luihin oli +1,7 miljoonaa euroa ja lomapalkkavelan muutos.. "Kujalassa edistetään teollisia symbiooseja. Alueelle sijoittui kattohuopajätettä käsittelevä Tarpaper Recycling Finland Oy, jonka murskaamaa bitumirouhetta hyödyntää asfalttituotannossaan niinikään alueelle sijoittunut NCC Roads Oy. "Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 125,2 (61,1) milj. euroa eli 8,6 % (4,0) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 31,7 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja, 6,2 milj. euron myyntivoiton ja -0,1 milj. euron oikaisun, joka liittyy metsäteollisuuden liiketoiminnan myyntiin Isossa-Britanniassa vuonna 2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 150,8 (150,2) milj. euroa eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta.

Turvallisuussuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, aktiivisen tuen toimintatapa -ohje, henkisen työsuojelun toimintaohje ja tasa-arvosuunnitelma päivitettiin. Laskeneesta liikevaihdosta huolimatta tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta korkeampi keskimääräinen bruttokate nosti liiketoiminta-alueen liiketulosta. Liiketulos liikevaihdosta

Tuloslaskelma: mitä se pitää sisällään ja miten sitä

Jäteasema Pillerillä oli asiakaskäyntejä yhteensä 72 894 kappaletta, keskimäärin 290 käyntiä päivässä. Uuden jätelain mukainen Päijät-Hämeen jätelautakunta aloitti toimintansa helmikuussa 2013. PHJ:n henkilökuntaa on kuultu asiantuntijoina lautakunnan kokouksissa. Jätelautakunta päätti 16.1.2014, että PHJ:n toimialueella jatkuu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Päätöksestä tehdyt valitukset olivat hallinto-oikeuden käsittelyssä kunnes 16.2.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus päätti palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta hyväksyi uudet koko toimialuetta koskevat jätehuoltomääräykset toukokuussa 2015. Uudistuneet jätehuoltomääräykset valittiin vuoden 2016 LOKKI-kalenterin sisältöteemaksi.NCC Roads Oy aloitti jätekeskuksen alueella asfaltin valmistuksen keväällä 2015 ja Tarpaper Recycling Finland Oy:lle vuokrattiin lisää kenttätilaa kattohuopajätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.  Virhe: VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Tuloslaskelma (IFRS) - Tieto vuosikertomus 201

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS - PDF Ilmainen latau

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

Yritysten tuotot supistuivat edellisest vuodesta 2,9 miljardia euroa. Samalla mys varsinaisen toiminnan kulut pienenivt 2,7 miljardia. Poma- ja rahoituskulujen kattamiseen ji 2 miljardia euroa eli 228 miljoonaa euroa vhemmn kuin vuotta aiemmin. KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0 henkilöstökulut. henkilöstön palkkauksesta tulevat kulut. palkat. palkkiot. henkilöstösivukulut

Vuosikatsaus 2015 - PH

 1. atum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen
 2. en toimialueella orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon astuttua voimaan vuoden 2016 alusta. Laitoksen myötä sekajätteen energiahyödyntä
 3. Henkilöstökulut vuoteen 2014 verrattuna pienenivät 630 730 euroa eli 0,7 %. Vähennys selittyy pääosin Henkilöstökulut jopa pienenivät edellisestä vuodesta. -0,7 prosentin muutos selittyy..
 4. en Kujalan jätekeskuksessa, missä PHJ ja jätelautakunnan viranhaltijat esittelivät ajankohtaisia jätehuoltoasioita. Pääaiheena olivat uudistuneet jätehuoltomääräykset.
 5. "Laitos erottelee seka-, energia-, rakennus- ja teollisuusjätteistä kierrätykseen kelpaavaa materiaalia myytäväksi sitä jalostavalle teollisuudelle. "
 6. Henkilöstökulut. Palkat ja palkkiot. 71 534. 2 293. 2 743. Henkilöstökulut yhteensä
 7. Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2,8 päivää/htv. Kuluja koulutuksesta aiheutui 368 €/htv. Vuoden lopussa henkilökunnasta 21 % oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, 36 % ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon suorittaneita ja 43 % perusasteen suorittaneita.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta Jäteneuvonnan yhteistyötä tehtiin myös nuoria työllistävän Inspis-projektin kanssa. Inspis edisti lajittelu- ja kierrätystietoutta omissa toiminnoissaan ja tapahtumissaan, mm. Pikku-Veskun Green Grass –kärrytoiminnassa ja kesäkahvilatoiminnassa.Nettorahoituskustannukset olivat 5,9 (4,5) milj. euroa. Netto korkokustannukset olivat 2,2 (2,8) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 2,4 (0,8) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (-0,9) milj euroa.

Nettoinvestoinnit, 1 000 €

*Asukasvastineluku (AVL) kertoo, kuinka monen ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä jätevesikuormitusta toiminnasta aiheutunut kuormitus vastaa.Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimintajärjestelmä koostuu ISO 14001 standardin mukaan rakennetusta ympäristöjärjestelmästä, ISO 9001 standardin mukaan rakennetusta laatujärjestelmästä sekä OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä (TTT). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on integroinut järjestelmät yhdeksi toimintajärjestelmäksi, jonka on sertifioinut akkreditoitu sertifiointiyritys SGS Fimko Ltd. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 23,8 prosenttia. Pk-sektorin maksamat palkat ja muut henkilöstökulut laskivat 93 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja olivat 3,8 miljardia euroa Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut. Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tuloverot

Video:

Riskinarvioinnissa selvitetään työstä, työtilasta, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Riskinarviointeja tehtiin eri toiminnoille suunnitelman mukaan.Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöt, joissa on asuntoja 10 tai enemmän, lajittelivat viiteen astiaan (biojäte, energiajäte, sekajäte, kartonki ja paperi). 1.5.2015 astuivat voimaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen uudet ja yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Uusien määräysten mukaan vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa (ei Hämeenkoskella), Lahdessa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on edellä mainittujen jätelajien lisäksi vuoden 2016 alusta alkaen erilliskerättävä myös lasipakkauksia ja metallia. Tavoitteena on edistää materiaalien kierrätystä.Julkisoikeudellisella kunnan jätemaksulla tulee kattaa sekä kunnalle että kunnan omistamalle yhtiölle, kuten PHJ:lle, kunnan lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun perusteista määrätään Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelain 79 § 3 momentin mukaiset jätemaksun kertymää sekä kertymän käyttöä koskevat tiedot on koottu oheisiin kaavioihin.

Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara Tiistai 28. tammikuuta 2020 Koneen liikevoitto kasvoi - oli loka-joulukuussa lähes 14 prosenttia liikevaihdosta | Clever School #Clever_School

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Talonrakentamisen rahoitusasema vahvistui. Omavaraisuusaste koheni 3,1 prosenttiyksikk 32,1 prosenttiin taseesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon pienenivt 10,4 prosenttiyksikk ja olivat 55 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen rahoitusasema heikkeni. Omavaraisuusaste putosi lhes kaksi prosenttiyksikk edellisvuodesta 23,1 prosenttiin ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 4,4 prosenttiyksikk 58,9 prosenttiin. Suurin muutos rahoituksen tunnusluvuissa tapahtui toimialamuutosten vuoksi erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Omavaraisuusaste laski runsaan prosenttiyksikn 41,6 prosenttiin ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 17,5 prosenttiyksikk ja olivat 49,2 prosenttia. Ilman toimialamuutoksia omavaraisuusaste olisi kohonnut lhes kaksi prosenttiyksikk ja olisi ollut 44,5 prosenttia. Kokonaisvelkojen suhteellinen osuus liikevaihdosta olisi kasvanut 7,3 prosenttiyksikk ja olisi ollut 39 prosenttia. NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.Rakentaminen tyllisti 142 000 henkil vuonna 2009. Henkilstn mr vheni edellisvuodesta 8 400 henkil. Suurin muutos oli talonrakentamisessa, josta vhennettiin 5 000 henkil. Erikoistuneesta rakennustoiminnasta hvisi runsaat 3 000 typaikkaa. Henkilstst hieman yli puolet tyskenteli erikoistuneessa rakennustoiminnassa, 35 prosenttia talonrakentamisessa ja 12,5 prosenttia maa- ja vesirakentamisessa. Yhteens palkkoja ja muita henkilstkuluja maksettiin 5,8 miljardia euroa, mik oli 254 miljoonaa euroa vhemmn kuin edellisen vuonna. Henkilstkulujen osuus liikevaihdosta oli 23,8 prosenttia.

Talouden luvut Ylen vuosi 2018 yle

 1. PHJ vastaanotti vuonna 2015 yhteensä 206 361 tonnia jätettä. Kokonaisjätemäärä kasvoi hieman edellisvuoden notkahduksen jälkeen; pilaantuneita maita vastaanotettiin edellisvuotta enemmän. Yhdyskuntajätteen määrä 88 699 tonnia oli vastaavalla tasolla kuin vuonna 2014. Pääosa jätteistä vastaanotettiin Kujalan jätekeskuksessa, jossa jätteitä välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan.
 2. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %
 3. ilmoitusmyyntiprovisiot. Henkilöstökulut (500) 500, Työntekijöiden palkat ja. 4490, Muut ulkopuoliset palvelut. Henkilöstökulut (500) 500, Palkat ja palkkiot 550, Henkilösivukulut
 4. Kouvola ennakoi, että kaupungin henkilöstökulut jäävät lähes 12 miljoonaa euroa alle talousarvion, mutta palvelujen ostot ylittyvät noin 9 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääosin siitä, että kaupunki on..

Jukka Lindström в Твиттере: «Esperi Caren toimitusjohtajan

"Julkisoikeudellisella kunnan jätemaksulla katetaan lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvat kustannukset. Maksuista päättää viranomainen eli Päijät-Hämeen jätelautakunta. " KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Vincit Group Oyj: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1

2. Henkilöstökulut. 3. Poistot ja arvonalentumiset. 4. Rahoitustuotot ja -kulut. prosentteina liikevaihdosta Kierrätyslaitos, jonka vuotuinen käsittelykapasiteetti on 66 000 tonnia, erottelee seka-, energia- ja rakennusjätteestä eroon materiaalina kierrätettävää raaka-ainetta, kuten kartonkia, puuta, erilaisia metalleja sekä kalvo- ja kovamuoveja noin 15 000 tonnia vuodessa. Laitos hyödyntää jätteiden erottelussa niiden eri ominaisuuksiin, kuten muotoon, materiaaliin ja painoon perustuvia erottelu- ja seulontatekniikoita. Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut. Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille. Tulos ennen veroja Jätteiden kerääminen ja kuljettaminen on toimialueella pääosin kiinteistön haltijan järjestämää. Poikkeuksina ovat Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueen jätteen keräys sekä Heinolan ja Orimattilan biojätteen keräys, joiden osalta on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Orimattilan Artjärvellä kaikki jätteet ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. 

Admicom Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Admicomilla vahva

Rakentamisen alatoimialoista kannattavuuden tunnusluvut heikkenivt erikoistuneessa rakennustoiminnassa, jonka kyttkateprosentti heikkeni prosenttiyksikn verran ja nettotulos 0,5 prosenttiyksikk. Kyttkatetta kertyi miljardi euroa eli 10 prosenttia tuotoista. Kokonaistulos oli edellisen vuoden tapaan 4,7 prosenttia tuotoista. Talonrakentamisen kyttkate koheni 0,5 prosenttiyksikk edellisvuodesta ja sit ji 780 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia tuotoista. Nettotulos pysyi lhes edellisen vuoden tasolla ja oli 4,2 prosenttia tuotoista. Toiminta tuotti voittoa 506 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia tuotoista. Maa- ja vesirakentamisen kannattavuuden tunnusluvuista kyttkate parani 2,1 prosenttiyksikk 7,6 prosenttiin tuotoista. Rahoitustulos koheni 1,7 prosenttiyksikk ja oli 5,5 prosenttia tuotoista. Tilikauden tulosprosentti ylsi hienoisesti plussalle 0,6 prosenttiin tuotoista. Voittoa kertyi 21 miljoonaa euroa. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta tulee yhä kuluttajatuotteiden myynnistä, mutta vahvinta kasvua on nyt ja tulevaisuudessa odotettavissa yritystietoturvasta, erityisesti kyberturvallisuuspalveluista Kiertävällä jäteasemalla kävi yhteensä noin 300 asiakasta. Vaarallisten jätteiden keräyskontteja käytti vuonna 2015 noin 2 900 asiakasta. Vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita kerättiin kiertäviin keräysautoihin kaikissa PHJ:n toimialueen kunnissa keväällä ja syksyllä Orimattilan Artjärvellä, Pukkilassa, Myrskylässä ja Hämeenkoskella. Keräykset palvelivat vuonna 2015 noin 2 200 asiakasta.

LOKKI-seinäkalenteri, joka kodin jätehuollon tietopaketti, jaettiin toimialueen kaikkiin koti- ja vapaa-ajan talouksiin ja yrityksiin. Vuoden 2015 LOKKI-kalenterin painosmäärä oli 137 000 kappaletta ja teemana kierrätys. :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Tilastokeskus - Kauppa

"Palveluverkostoa ylläpidetään asuntokohtaisella ekomaksulla, jäteasemilla kerätyillä pienerämaksuilla ja kierrätyskelpoisten jäteraaka-aineiden myyntituloilla. Saadut tulot käytetään kokonaisuudessaan palveluverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen. Asiakasmäärät jäteasemilla ovat tasaisessa kasvussa." Henkilöstökulut edustavat keskimäärin 60 prosenttia seuran liikevaihdosta. Turkulaisten henkilöstökulut ovat olleet noin 78 prosentia liikevaihdosta Henkilöstökulut kuukausittain (ilman liikelaitoksia) Tehty lomapalkka + varaus jakotus. 6. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen..

Esperi Caren toimitusjohtajan haastattelu vuodelta 2016: Hoiva-alalla henkilöstökulut ovat 60 prosenttia liikevaihdosta, ja jos ne kasvavat vaikka 10 prosenttia, se on 12 miljoonaa euroa ja kaikki.. 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli Kierrätyslaitos on merkittävä satsaus kiertotalouteen ja se vahvistaa yhtiön ja Päijät-Hämeen asemaa jätehuollon edelläkävijänä ja Cleantech-osaajana

Vaikuttavuuskatsaus 2/2019 Metropoli

TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos Henkilöstökulut yhteensä. Kuvion muodostaminen. Välilliset kustannukset ovat lähes liikevaihdosta riippumattomia eli jos toimintaa ei ole lainkaan, kiinteät kulut juoksevat silti koko ajan Konsernin henkilöstökulut laskivat 25,8 miljoonaa euroa, eli 3,4 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 18,9 (8,5) miljoonaa euroa Outotecin liikevaihdosta hupeni viidennes. Tämä sisältö on vain tilaajille. Yhtiön liikevaihdosta hupeni viidesosa, ja se oli 245 miljoonaa euroa

Henkilöstökulut jatkoivat voimakasta kasvuaan ja olivat 215 milj. puntaa eli pysyttiin niukasti alle 50 prosentissa liikevaihdosta. Ilmeisesti viime kauden huono menestys ei juuri ole vaikuttanut.. Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle Jätteenkäsittely vetää puoleensa ravintoa etsiviä eläinlajeja. Kujalan jätekeskuksessa jyrsijäkantaa pidetään kurissa noin 50 syöttiaseman avulla. 5. Materiaalit ja palvelut. 5. Hallinnon kulut. 6. Henkilöstökulut. 6. Liiketoiminnan muut tuotot. 7. Poistot ja arvonalentumiset

Yritystulkki - YT22 Toimivan yrityksen tulossuunnitelma

Poistot, % liikevaihdosta

Rakentamisen kannattavuuden tunnusluvuista kyttkateprosentti pysyi lhes edellisvuoden tasolla 8,5 prosentissa liiketoiminnan tuotoista. EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000 Työsuojelukierros tehtiin Kujalan jätekeskuksessa, ekopisteillä, jätepäivystyksessä, maankaatopaikoilla, vaarallisten jätteiden keräyskonteilla sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan ja Orimattilan jäteasemilla. Työsuojelukierroksella tarkasteltiin palautetaulukkoon kirjattuja työturvallisuuteen liittyviä palautteita, riskinarvioinnissa, turvallisuusindekseissä, työsuojelutarkastuksessa, auditoinneissa ja edellisen vuoden työsuojelukierroksella havaittuja poikkeamia sekä korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Poikkeamien tarkastelun lisäksi haastateltiin henkilöstöä. Kierroksella todettiin, että turvallisuusasiat olivat hyvällä tasolla.

Pöyry Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 Pöyry globa

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri PHJ:n toimihenkilöt osallistuvat valtakunnallisen Jätelaitosyhdistyksen (JLY) toimintaan talous- ja hallintojaoksessa, koulutusjaoksessa, viestintäjaoksessa, kehitysjaoksessa ja jätelaitosten toimintajärjestelmiin liittyvässä yhteistyöryhmässä. JLY:n taloushallinnon neuvottelupäivät pidettiin Lahdessa huhtikuussa 2015.

Kaija Heittola Ky / LMI Finland - Posts Faceboo

5 Osavuosikatsaus 4 (11) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2010 Tulosbudjetti 2011 Ennuste 2011 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden voitto/tappio VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate Start studying Henkilöstökulut. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools

Henkilöstökulut Flashcards Quizle

TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto Yhtiön ulkoinen viestintä on avointa, aktiivista, vuorovaikutteista ja rehellistä. Viestinnällä pyritään siihen, että sidosryhmät kokevat yhtiön ja sen toiminnan avoimeksi, tasapuoliseksi ja vastuulliseksi. Viestintä lisää sidosryhmien tietämystä jätehuoltoasioista ja siten myös luottamusta yhtiön toimintaan ja päämääriin. Viestintä tukee ja edistää yhtiön päämääriä.Myös Kujalan jätekeskuksessa asioivat ammattiautoilijat olivat tyytyväisiä palvelun tasoon. Ammattiautoilijoiden keskuudessa asiakastyytyväisyys sai vuosittain tehtävässä kyselyssä arvon 4,1. Ammattiautoilijat ovat tärkeä asiakaskohderyhmä, sillä Kujalan jätekeskuksen vaa´alla tehdään vuosittain yli 50 000 ajoneuvopunnitusta. · Henkilöstökulut. Käyttökate on se, mitä liikevaihdosta jää liiketoiminnan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jälkeen jäljelle, kun ei huomioida kaluston kulumista tai poikkeuksellisia arvonalenemisia

Oma pääoma, 1 000 €

TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot SAS:n polttoainekustannukset kohosivat samaan aikaan 2,3 miljardiin kruunuun 2,0 miljardista kruunusta. Yhteensä henkilöstö- ja polttoainekulut olivat lähes puolet SAS:n liikevaihdosta TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Liikevaihto/henkilö, 1 000 €

Päinvastoin, henkilöstökulut ovat kasvaneet. Miten tämä on mahdollista? Markkina- ja luottotietoyhtiö Bisnoden selvityksen mukaan outo ilmiö johtuu siitä, että yritykset pyrkivät muuttumaan.. NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 "Yhtiön strategisena tavoitteena on saavuttaa 50 %:n materiaalikierrätysaste vuoteen 2020 mennessä."Valtakunnallinen Tuikkujahti 2015-2016 järjestettiin myös Päijät-Hämeessä. Tuikkujahdissa peruskoululaiset oppivat jätteiden lajittelusta ja niiden hyödyntämisestä keräten käytettyjä tuikkukynttilänkuoria. Tuikkujen keräyksessä luokkien on tarkoitus oppia myös verkostoitumista ja hyödyntää luovuuttaan. Opettajilta saadun runsaan positiivisen palautteen perusteella tavoitteissa onnistuttiin hyvin. PHJ:n toimialueella Tuikkujahtiin osallistui tällä kertaa 78 luokkaa ja 1464 oppilasta. Yhteensä tuikkukuoria kerättiin Päijät-Hämeessä 811 465 kappaletta. Kouluilta noudetut tuikkukuoret jatkavat matkaansa uusiokäyttöön.

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS Liikevaihdon muutos Henkilöstökulut liikevaihdosta Investoinnit Liikevoitto Tilikauden voitto / -tappio Nettotulos Oman pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto "Kaatopaikkakaasua on kerätty talteen vuodesta 2002 ja hyödynnetty energiana. Kaatopaikkakaasun keräys vähentää lähiympäristöön kohdistuvia hajuhaittoja ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. "

Tilastokeskus - Teollisuuden tilinpäätöstilasto

Koneen liikevoitto kasvoi - oli loka-joulukuussa lähes 14 prosenttia

Esimerkiksi minkä verran henkilöstökulut ovat liikevaihdosta tai minkä verran liikevoitto on liikevaihdosta. Eri toimialoilla tuloslaskelman lukujen suhde vaihtelee huomattavasti ja sen vuoksi eri.. Kuvassa Kujalan jätekeskuksen biokaasupumppaamo, johon kaatopaikalta talteen kerätty kaasu ohjataan. Vuonna 2015 biokaasupumppaamon käyttöaste oli 97 %. Kerätyn ja hyödynnetyn kaasun määrä on vähentynyt vuoteen 2009 nähden. Kehitys johtuu kaasuntuotannon hiipumisesta suljetun kaatopaikan vanhemmissa osissa.

Kannattava yrity

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys ..2018: Admicomilla vahva vuosi, liikevaihdon kasvu +42 % ja EBITDA 42 % liikevaihdosta. 2018: admicomilla vahva vuosi, liikevaihdon kasvu +42 % ja EBITDA 42 % liikevaihdosta Henkilöstökulut yhteensä. Yhtiön liikevaihdosta 1 509 167,18 euroa (14,5 %) tulee budjettivaltiolta tai budjettivaltion ulkopuolisilta valtioon sidoksissa olevilta organisaatioilta asiantuntijapalveluiden.. 12 Osavuosikatsaus 11 (11) Suoritteet Vaunulinjakilometrit Henkilötunnit Vuoropäivät LIITE 8Varislintuja on laskettu viikoittain Kujalan jätekeskuksessa vuodesta 2010/2011 lähtien. Runsaslukuisin varislintu Kujalan jätekeskuksessa on naakka. Vuonna 2015 naakkoja oli runsaasti, vaikka ruokaa oli tarjolla vain vähän

henkilöstökulut - Wikisanakirj

"Neuvontatilaisuuksissa asukkaat saavat kädestä pitäen opastusta jätteiden lajitteluun. Henkilökohtaista lajitteluneuvontaa tapahtumassa tai puhelimitse sai vuoden aikana peräti 13 000 henkilöä. "Vuoden 2015 tulos on ennakoitua parempi. Jätemäärät kehittyivät suotuisasti, kulukuri piti ja kilpailutuksissa onnistuimme saamaan kustannussäästöjä. Lakihaasteista huolimatta PHJ:ssa on innostunut tekemisen meininki. Siitä kiitos koko henkilökunnalle ja hallitukselle.  AOT = Hankinta liikevaihdosta. Etsitkö yleistä kohteen AOT määritystä? AOT tarkoittaa Hankinta liikevaihdosta. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen AOT lyhenteet suurimmissa.. Rakentamisen jalostusarvo oli 8,2 miljardia euroa vuonna 2009. Se laski edellisvuodesta 531 miljoonaa euroa. Jalostusarvosta kului 69,6 prosenttia henkilstkulujen kattamiseen. TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Vuonna 2009 rakentamisessa investoitiin aineelliseen kyttomaisuuteen huomattavasti vhemmn kuin edellisen vuonna. Nettoinvestointien mr oli 576 miljoonaa euroa. Suhteutettuna liikevaihtoon nettoinvestoinnit olivat 2,4 prosenttia, edellisen vuonna ne olivat 3,4 prosenttia. Valtaosa rakentamisen aineellisista nettoinvestoinneista tehtiin pk-sektorilla, jossa ne olivat 528 miljoonaa euroa. Suurten yritysten investoinnit olivat 49 miljoonaa euroa, mik oli 146 miljoonaa vhemmn kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti eniten investoitiin erikoistuneessa rakennustoiminnassa, jossa investoinnit olivat 3,7 prosenttia liikevaihdosta. Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta 7 Osavuosikatsaus 6 (11) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 25 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 3 3 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Yhtiön liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Yhtiön hallitus teki 6.5.2015 investointipäätöksen mekaanisen jätteenkäsittelylaitoksen rakennuttamisesta Kujalan jätekeskukseen. Laitosinvestointi on suuruudeltaan 11,2 miljoonaa euroa sisältäen itse käsittelylaitoksen sekä sosiaali-, toimisto- ja huoltotilat. Laitoksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2015 ja se valmistuu lokakuussa 2016. Laitoksen prosessikokonaisuuden toimittaja on suomalainen Vimelco Oy. Pääosan laitteista toimittaa itävaltalainen Komptech GmbH.

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto oli 24 miljardia euroa vuonna 2009. Liikevaihto supistui 10,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Yritysten lukumr pysyi ennallaan ja oli 41 300. Toimiala tyllisti 142 000 henkil, mik oli 8 400 henkil vhemmn kuin edellisen vuonna.9 Osavuosikatsaus 8 (11) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet Metrovaunujen vaihto-osat Henkilö-, paketti- ja erikoisautot Muut koneet ja kalusto Atk-laitteet Yhteensä

Nettorahoituskulut liikevaihdosta % Nettokorot liikevaihdosta %. Siirtovelat Henkilöstökulut Liikevaihtoon ja ostoihin liittyvät erät Korot Kurssierot Muut Vuonna 2011 henkilöstökulut olivat 400,6 milj. € (sisältäen palkat ja palkkiot, eläkemaksut ja muut Elintarvikkeet Henkilöstökulut. Tot 2011. Toteutunut TA:n mukaisesti Toteutunut TA:n mukaisesti.. Helsingin kaupungin liikennelaitos OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 HKLjk 22.8.2013 Osavuosikatsaus 1 (12) Yhteisön nimi: Helsingin kaupungin liikennelaitos/konserni Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

TEKES rahoituksella käynnistyi vuonna 2015 Kujalan alueella toimivien yritysten energiatehokkuuden yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on selvittää teknologiat ja partnerit, joiden avulla Kujalan jätekeskuksen oma energiantarve voitaisiin täyttää alueella olevilla uusiutuvilla polttoaineilla ja/tai aurinkoenergialla ja hyödyntää mahdollisesti alueen toiminnoissa syntyvä hukkalämpö. Samalla selvitetään energiahuollon yhteistyömuoto; kuka investoi, kuka operoi, kuka omistaa. Hankkeessa laaditaan energiahuollon yleissuunnitelma myös tulevaisuuden tarpeisiin alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä varten. Sähkön ja lämmöntuotannon osalta on selvitettävä lainsäädännön aiheuttamat rajoitukset/pullonkaulat energian siirrossa yritykseltä toiselle. Hankkeessa valmistui vuonna 2015 perusselvitys, jonka pohjalta tehdään yleissuunnitelmat sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana päästään kilpailuttamaan energiatuotantomuotoja ja energian jakelua alueella.  Hankkeella on yhtymäkohtia myös Lahden seudun Kehitys LADEC Oy:n koordinoimaan YTE yritysvetoinen terminaali – EAKR-hankkeeseen. HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-syyskuussa 6 Osavuosikatsaus 5 (11) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön 0 20 Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot 0 3 Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden voitto/tappio

Henkilöstökulut olivat tammi-kesä-kuussa yhteensä 99,1 miljoonaa euroa (1-6/2016: 109,3). Myyntivoitot ja -tappiot, liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa Henkilöstökulut Osuus.. TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

1 сент 2020 г. - Henkilöstökulut 1milj Koko historia. Добавлено на ленту времени: 11 окт 2018 Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut Kustannusten korvaukset Arvonlisäverot. Henkilöstökulut. Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Sosiaaliset palkat Tunniste:henkilöstöjohto henkilöstökulut mittarit TIIMA työajanseuranta työhyvinvointi. Liiketoiminnan mittareista puhuttaessa keskitytään usein yrityksen taloutta kuvaaviin lukuihin

Lue kaikki jutut aiheesta Henkilöstökulut. Henkilöstökulut. Etusivulla nyt. Työehtosopimus takkuaa - Tehyn porvoolainen puheenjohtaja Millariikka Rytkönen lupaa, että lakkoon ei lähdetä, mutta.. Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, julkaisee ennakkotietoja vuoden 2012 liikevaihdosta ja -voitosta ilman kertaluonteisia eriä jatkuvien toimintojen osalta Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

PHJ:n ja Lahti Aqua Oy:n yhteisyrityksen LABIO Oy:n biokaasulaitos otettiin koekäyttöön syksyllä 2014 ja tuotannolliseen käyttöön keväällä 2015. Gasum Oy ostaa biokaasulaitoksen tuottaman raakakaasun, puhdistaa sen ja johtaa Kujalan sivuitse kulkevaan maakaasuverkkoon. PHJ vuokrasi Gasumille maa-alueen raakakaasun puhdistus- ja paineistuslaitosta varten.  Laitoksen toiminnasta löytyy tietoa LABIO Oy:n sivuilta. Suljetulta kaatopaikalta talteen kerätty kaasu ohjataan biokaasupumppaamoon. Suurin osa kaasusta johdetaan lähistöllä sijaitsevalle Hartwallin virvoitusjuomatehtaalle, jossa siitä tuotetaan höyryä virvoitusjuomapullojen puhdistukseen. Osa kaasusta johdetaan Kujalan jätekeskuksen mikroturbiinilaitokseen, jossa siitä tuotetaan sähköä ja lämpöä Kujalan toimiston ja laitosten tarpeisiin. 4. HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Henkilöstökulut Verosaamiset Muut siirtosaamiset henkilöstökulut liikevaihdosta % 6,0 6,3 5,9 6,0. liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 2,3 1,8 3,1 2,9 Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

 • Tee mollamaija.
 • Miten lapsen leukemia huomattiin.
 • Naapurilähiö pilvi.
 • Rueda kuviot.
 • Surun vaiheet ero.
 • Tamperelaisen jakajan palkka.
 • Christie mcvie.
 • Pin up turku.
 • Dating cottbus.
 • Psd2 wiki.
 • Kaupunki kaavoitus.
 • Sininen sametti nojatuoli.
 • Grottmålningar i sverige.
 • Antiikki nettikauppa.
 • Lasten salibandykengät.
 • 16 joulukuuta.
 • Löst fett runt magen.
 • Aidot uggit netistä.
 • Aleksanterinkatu 48 oulu.
 • Varmennustarkastajan koulutus.
 • Rheinland pfalz.
 • Lännenelokuva näyttelijät.
 • Radiologi työ.
 • Tintti 2.
 • Puhas lajitteluohjeet.
 • Www virkblad fi.
 • Salvelinus spp.
 • Köln keskiajalla.
 • Oaj neuvottelut.
 • Akkuvatter.
 • Jason segel kirjat.
 • Mikko mallikas on rohkea.
 • Kangaskassi painatus.
 • Renovera slagport.
 • Wärtsilä osakeanti 2018.
 • Pellavansiemen idätys.
 • Helsingin kaupunki omavalvontasuunnitelma.
 • Lankakauppa villavyyhti.
 • Jääkiekko varustekassi pyörillä.
 • Otto automaatti kamera.
 • Talvikunnossapito helsinki.