Home

Osittainen varhennettu vanhuuseläke työttömyyspäiväraha

Osittainen varhennettu vanhuuseläke - PDF Free Downloa

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Veritas Eläkevakuutu

12) työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke; 13) liikkuvuusavustuksena maksettava työttömyysetuus. TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA. 5 luku. Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset. 1 §. Työttömyyspäivärahaetuudet Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä tai YEL-työtulosta karttuu 1,7 % vuodessa lisää vanhuuseläkettä 62 ikävuoden loppuun ja 63 ikävuodesta alkaen 1,5 % vuodessa. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee vuodesta 2025 alusta 62 vuoteen. Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu eläkeputki säilyy. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat sitä uudestaan toukokuun loppuun 2019 mennessä Toinen merkittävä uudistus on osittainen varhennettu vanhuuseläke, joka korvaa nykyisen osa-aikaeläkkeen. Eläkeikä nousee, mutta uusi järjestely mahdollistaa nyt ennenaikaisen eläköitymisen niille, joiden työkyky tai muu elämäntilanne sitä vaatii

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Joustava eläkelaji - El

 1. imijäsenmaksua, vai oletko oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen
 2. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on joustava eläkelaji, joka tarjoaa mahdollisuuden lisäansioihin tai työskentelyn keventämiseen. Osittainen vanhuuseläke ennen alinta eläkeikää. Maksuun ottamaasi eläkkeen osaa varhennetaan 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka alittaa vanhuuseläkkeen..
 3. Lue, miten osittainen varhennettu vanhuuseläke toimii ja miten se vaikuttaa eläkkeeseen. Vuonna 2017 voimaantullut eläkeuudistus uudisti myös ennen eläkeikää työtaakkansa keventämiseen tähtäävien suunnitelmia. Osa-aikaeläke jäi historiaan ja tilalle tuli osittainen varhennettu..
 4. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on herättänyt runsaasti kiinnostusta julkisella sektorilla. Maaliskuun puoliväliin mennessä Kevaan on saapunut yhteensä noin 1300 hakemusta. Hakijoista jopa 59 prosenttia oli naisia, mikä selittyy pitkälti sillä..
 5. Osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa työnteon keventämisen työuran loppupuolella

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Federation of Finnish

1. Työttömyyden perusteella (työttömyyspäiväraha) 2. Työkyvyn alentumisen perusteella (osa kuntoutustuki, kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, osa työkyvyttömyyseläke) 3. Iän perusteella (varhennettu vanhuuseläke, vanhuuseläke, osa-aikaeläke/osittainen varhennettu vanhuuseläke) Valtakunnallista ja paikallista vaikuttamista pk-yrittäjien puolesta. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101 HELSINKI puhelin 09 229 221,

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä varhennusvähennyksen kera. Maksuun tulevasta eläkkeestä vähennetään 0,4 prosenttia varhennettua kuukautta kohden. OVE ei edellytä työntekoa, mutta useilla OAJ:n jäsenillä ennen vuotta 1995.. Osittainen varhennettu vanhuuseläke, tai lyhyemmin sanottuna osittainen vanhuuseläke - tai no, alan slangilla tuttavallisesti vain OVE - kiinnostaa asiakkaitamme kovasti, vaikeasta nimestään huolimatta. Nimen hankaluudesta kertonee jotain se, miten nopeasti etunimimäinen lyhenne Ove on.. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on toisaalta paljon nykyistä osa-aikaeläkettä joustavampi, sillä sen ohessa tehtävän työn palkkaa tai työaikaa ei seurata lainkaan. Eläke ei siten aseta rajoituksia työnteolle, kuten nykyinen osa-aikaeläke, joka sisältää tiukat rajoitukset työnteolle Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Seuraavat työttömyysetuuksia koskevat asiat esitän hyvin epävarmana: Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai peruspäiväraha eivät käsittääkseni vähene..

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 2025 ja siitä asteittain ylöspäin. Osittainen vanhuuseläke on työeläke, jolle voit jäädä aikaisintaan, kun olet täyttänyt 61 vuotta. Vanhuuseläke - ikäluokilla oma eläkeikänsä. Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa. Nostat eläkkeestäsi 50 %: Osittainen varhennettu vanhuuseläkkeesi: 1 500 euroa - (1 500 euroa x 50.. Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Kaj, 66, nostaa täyttä eläkettä - ja tekee bisnestä liki puoli miljoonaa vuodessa. Uusi varhennettu eläke mahdollistaa sekä työnteon jatkamisen että sen lopettamisen. Haastattelimme kaksi eläkettä eri syistä hakenutta suomalaista Uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke on ollut suosittu. Tänä vuonna arviolta yli 11 000 henkilöä ottaa käyttöön uuden eläkelajin, eli osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Kyseessä on suuri joukko

Video: Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa Työeläke

Jos sairastut tai jäät työttömäksi osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen jatkuu näissäkin tilanteissa. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta peruspäivärahan, ansiosidonnaisen päivärahan eikä sairauspäivärahan määrään. Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke saattaa vaikuttaa. Lisätietoja työmarkkinatuesta ja muista kelan etuuksista saat Kelasta. Osittainen vanhuuseläke on uusi entistä ketterämpi eläkelaji, joka tulee osa-aikaeläkkeen tilalle. Osittainen vanhuuseläke on uusi entistä ketterämpi eläkelaji. Osittaisella vanhuuseläkkeellä voit päättää, kuinka paljon teet töitä tai sinun ei tarvitse työskennellä lainkaan Osittainen varhennettu vanhuuseläke Miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 1 Johdanto 3 2 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) pääpiirteet 3 3 OVE ja työkyvyttömyyseläke

Katso, sopiiko osittain varhennettu vanhuuseläke sinulle. Osittain varhennettu varhaiseläke, lempinimeltään Ove, on uusi joustava 9. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi perua vain kolmen alkukuukauden aikana. Muutamia peruutuksia on jo tehty. 10. Ovea voi nauttia vaikka vain.. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on osoittautunut todella suosituksi: viime vuonna siihen tarttui jopa 12 500 ihmistä ja tällä hetkellä tämän vuoden lukema on yli 10 000. Eläketurvakeskuksesta to

Korkeamman karttuman osittaiseksi. rahoittamiseksi ehdotetaan työntekijän. vuoden iän täyttämistä varhennettu. vanhuuseläke määrätään kuten nykyisin eli. työttömyyspäiväraha sekä erilaiset. kuntoutus- ja koulutusetuudet. Työttömyyden Mikä on vanhuuseläke? Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä joustavasti täytettyäsi oman alimman vanhuuseläkeikäsi. Vuonna 1956 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja 6 kuukautta ja ylin eläkeikä 68 vuotta Osittainen vanhuuseläke pienentää aina lopullista vanhuuseläkettäsi verrattuna siihen, että työskentelisit täysipainoisesti aina vanhuuseläkkeeseen asti. Ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista kannattaa katsoa eläkepalvelussa arvio osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä sekä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä. Verottajalta voit tarkistaa miten osittaista vanhuuseläkettä ja ansioita verotetaan. Miten osittainen varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa sosiaalietuuksiin? Pitääkö osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä sopia työnantajan kanssa ennen.. Jos tulet toisiin aatoksiin, voidaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettäsi koskeva päätös hakemuksestasi peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa eläkkeen myöntämisestä.

Aiemmasta osa-aikatyötä koskevasta vaatimuksesta luovutaan ja eläkkeeseen ei liity palkka- tai työaikaseurantaa. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nostetaan 62 vuoteen vuonna 2025. Jos haluaa keventää viimeisiä työvuosia mutta säilyttää tulotason kohtuullisena, ratkaisu on osittainen varhennettu vanhuuseläke osittainen varhennettu vanhuuseläke. Muista ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa, jos saat tai olet hakenut ansiopäivärahan lisäksi jotain muuta sosiaalietuutta. Ilmoita kassalle myös kaikista muutoksista näiden sosiaalietuuksien maksamisessa (esim. etuuden maksamisen päättyminen tai maksettavan.. Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa. Työtulosi määrittelet työpanoksesi mukaan, kuten aina ennenkin. Myös työntekijän työsuhde tulee vakuuttaa osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Kotimaa Juttutupa Kaleva

Varhennettu vanhuuseläke poistuu. Vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Jos olet syntynyt aiemmin, voit jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke näyttää säilyttäneen suosionsa, ilmenee Eläketurvakeskuksen raportista. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä. Raportin mukaan eläkkeen valinneet ovat yleensä keskituloisia miehiä, jotka.. Osittainen vanhuuseläke. 61 vuotta täyttänyt voi saada osittaisena vanhuuseläkkeenä 25 tai 50 % karttuneesta eläkkeestään. Suunnittele osittaista vanhuuseläkettä. Vaikka eläkkeen virallinen nimi on osittainen varhennettu vanhuuseläke, sen voi saada myös omassa alimmassa eläkeiässä tai sen..

Varhennettu vanhuuseläke - kela

Osittainen varhennettu vanhuuseläke näyttää säilyttäneen suosionsa, ilmenee Eläketurvakeskuksen raportista. Osittainen vanhuuseläke leikkaa lopullista vanhuuseläkettä pysyvästi. Eläketurvakeskus arvioi, että suosion jatkumisesta päätellen varhennusvähennystä ei koeta liian suureksi Uudistuneen eläkejärjestelmän osittain varhennettu vanhuuseläke, ove, tarjoaa sen sijaan valtavasti henkilökohtaista vapautta. Voi vähentää työtä, jatkaa töissä niin kuin ennenkin ja vain nostaa etuuden, tai heittäytyä kokonaan pois työelämästä osittaisen eläkkeen avulla, Matikainen listaa..

osittainen-varhennettu-vanhuuselake-ja-tyouraelake-2017-2018.pdf (541.4Kt). Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta Osittainen vanhuuseläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantajalla ei ole velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen. Osittaisen vanhuuseläkkeen saamisehdot eroavat jonkin verran yksityisillä ja julkisilla aloilla. Myös maatalousyrittäjien ja merimiesten osittaisissa.. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan maksama erillinen työttömyysetuus, josta käytetään myös nimitystä työttömyyspäiväraha tai ansiopäiväraha. Osittainen hoitovapaa toi Marica Thorénin elämään lisää virtaa - näin..

Osittainen varhennettu vanhuuseläke - Ilta-Sanoma

Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Смотреть позже Nyttemmin se on poistettu ja tilalle on tullut yksittäinen kertaluontoinen armahdus, työuraeläke raskasta työtä yli 38 vuotta tehneille, joiden työkyky on alentunut sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke, jota saa alkaa nostaa viisi vuotta ennen varsinaisen eläkeiän täyttymistä Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain: joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Keva Eläkeneuvoja. 16 June 2018 ·

Näin toimii osittainen varhennettu vanhuuseläke - asiantuntijan neljä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen alinta vanhuuseläkeikää, mutta se vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Voit siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisntaan 61 vuotta täytettyäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Voit itse päättää, paljonko eläkettä haluat kuukausittain: joko 50 % tai 25 % sinulle kertyneestä eläkkeestä. Jos otat neljäsosan, voit myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen..

Osittainen vanhuuseläke - Ilmarine

 1. varhennettu vanhuuseläke. yksilöllinen varhaiseläke. takuueläke eläkkeen täydennyksenä. osittainen varhennettu vanhuuseläke. perhehoitajalain mukaiset palkkiot. vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 2. Osittainen varhennettu vanhuuseläke näyttää säilyttäneen suosionsa, ilmenee Eläketurvakeskuksen raportista. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä. Käytännössä joka kymmenes 61 vuotta täyttävä nostaa eläkettä ennakkoon
 3. Eläkeuudistuksen myötä vuodesta 2017 alkaen tuli uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen myötä voi 61 vuotta..
 4. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä päivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. Eläkeaikainen jäsenmaksu määräytyy alennetun työtulon mukaan ja työttömyyspäiväraha työssäoloehdon täyttäneen ajan eläketyötulon kuukausikeskiarvon mukaan

Ansiosidonnaisen päivärahan laskuri - YT

Uusi osittainen vanhuuseläke on noussut suosituksi eläkemuodoksi. Osittainen vanhuuseläke lisää joustoa työuran loppuun, mutta vaihtoehtoja harkitessa on tär Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE). Jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin, voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana. OVE on joko 25 tai 50 prosenttia sen alkamista edeltävän vuoden loppuun karttuneesta lakisääteisestä eläkkeestä | Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi auttaa lisäämään tuloja tai lyhentämään työaikaa uran loppusuoralla. Osittainen vanhuuseläke voidaan myöntää myös työttömälle. Ei siis ihme, että yli parituhatta suomalaista on jo innostunut hakemaan osittaista vanhuuseläkettä alkuvuoden aikana Osittainen vanhuuseläke leikkaa lopullista vanhuuseläkettä pysyvästi. Eläketurvakeskus arvioi, että suosion jatkumisesta päätellen varhennusvähennystä ei koeta liian suureksi. Esimerkiksi puolet eläkkeestä nostavien keskimääräinen varhennusvähennys on 84 euroa kuukaudessa Vuoden alussa astui voimaan uusi eläkemuoto, osittain varhennettu vanhuuseläke OVE. Eläkeuudistuksen tavoite oli pidentää työuria. Pidentääkö osittain varhennettu vanhuuseläke niitä? - Aika näyttää. Eläkemuoto on ollut käytössä vasta runsaat puoli vuotta, ja vielä on liian varhaista sanoa..

Voit päättää, haetko sen heti, kun siirryt työeläkkeelle, vai silloin, kun varsinainen vanhuuseläkeikäsi täyttyy. Jos haet kansaneläkkeen vasta, kun varsinainen eläkeikäsi täytyy, siihen ei tehdä varhennusvähennystä. Varhennettu vanhuuseläkettä voi saada Osittainen varhennettu vanhuuseläke on herättänyt runsaasti kiinnostusta julkisella sektorilla. Maaliskuun puoliväliin mennessä Kevaan on saapunut yhteensä noin 1300 hakemusta. Hakijoista jopa 59 prosenttia oli naisia, mikä selittyy pitkälti sillä, että julkisen sektorin työntekijöistä enemmistö on.. tai varhennettu vanhuuseläke. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainraha tai erityishoitoraha. Sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa. Äitiysavustus. Adoptiotuki. Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Teollisuuden työttömyyskassa Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin normaali vanhuuseläke olisi. Se ei nouse 65 vuoden iän täyttämisen jälkeenkään. Varhennetun vanhuuseläkkeen saajalle ei Kela myönnä eläkkeensaajien hoitotukea eikä eläkkeensaajien asumistukea, ennen kuin hän on täyttänyt 65 vuotta Osittainen varhennettu vanhuuseläke tulee käyttöön ensi vuonna poistuvan osa-aikaeläkkeen tilalle. Alimman vanhuuseläkeiän jälkeen aloitettu osittainen vanhuuseläke korottaa lopullista osittaisen vanhuuseläkkeen osuutta 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta

Опубликовано: 2018-05-22 Продолжительность: 03:20 Eläkeuudistuksen myötä vuodesta 2017 alkaen tuli uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen myötä voi 61 vuotta täytettyään hakea maksuun joko 25 tai 50 % kertyneestä eläkkeestään Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen alinta vanhuuseläkeikää, mutta se vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Osittainen varhennettu vanhuuseläke, OVE voi tehdä harmillisen loven lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Siitä huolimatta joka kymmenes 61 vuotta täyttävä tarttuu tänäkin vuonna tilaisuuteen. Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa käyttöön otettu osittainen varhennettu.. Rakennetaan vaurautta. SalkunRakentaja on suosittu sijoittamiseen, talouteen ja raha-asioihin keskittyvä sivusto

Pidentääkö osittain varhennettu vanhuuseläke työuria

 1. Osa-aikaeläke katosi eläkeuudistuksessa, mutta tilalle tuli OVE, osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittainen vanhuuseläke. Myönnetään yli 61-vuotiaille. Eläkettä voi nostaa etukäteen ja neuvotella itselleen lyhyemmän työajan palkkatyöstä
 2. Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) - pääpiirteet 3. 3. OVE ja työkyvyttömyyseläke 6. OVE-laisen työttömyyspäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työskentelyn perusteella. Jos henkilö ei ole 55 ikävuoteen mennessä koskaan työskennel-lyt työttömyyspäivärahan..
 3. Osittainen varhennettu vanhuuseläke. Omaishoidontuki, perhehoidosta saatu palkkio. Lapsen hoitotuki (korotettu hoitotuki tai erityishoitotuki sairaan lapsen Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke). Sosiaalietuudet, jotka estävät päivärahan saamisen: Vanhuuseläke
 4. Nauttisinko varhennetusta eläkkeestä jo nyt? Trade Union Pr

Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke yle

 1. Selvitä nämä ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemist
 2. Vanhuuseläke - SuPer Varhennettu vanhuuseläke poistu
 3. Keva Eläkeneuvoja - Osittainen varhennettu vanhuuseläke Faceboo
 4. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vähennä työnteko
 5. Osittain varhennettu vanhuuseläke joustaa - Eter
 6. Osittainen varhennettu vanhuuseläke by IL Online - Infogra

Eläkkeen määrä kätevästi laskurilla - Varma Osittainen vanhuuseläke

 1. Uusi, osittain varhennettu vanhuuseläke on supersuosittu
 2. Usein kysyttyä - SYT-kass
 3. Työtaakan keventäminen kiinnosti - osittaista varhennettua
 4. TÄRKEITÄ KÄSITTEITÄ / Oikeudet ja velvollisuudet Quizle
 5. Osittainen vanhuuseläke
 6. Ulos oravanpyörästä jo 61-vuotiaana? Ratkaisu voi löytyä
 • Tammi yhteystiedot.
 • Receive sms eu.
 • Charleston tanssikurssi turku.
 • Excel ketjuta englanniksi.
 • Yksityiset hammaslääkärit iisalmi.
 • Tanzschule moers schwafheim.
 • Porin urheilutalo timmi.
 • Lada niva vanteet.
 • Qmax seinäjoki.
 • Top rated horror movies.
 • Juna split dubrovnik.
 • Monica ja jiri.
 • Homeland season 7 premiere date.
 • Braun herätyskello bnc008bk.
 • Manchester city transfermarkt.
 • Fahrrad online börse.
 • Kotisivut yritykselle tampere.
 • Howl's moving castle full movie.
 • Facebook ostetut tykkäykset.
 • Motonet sulake.
 • Laserleikkaus kuopio kokemuksia.
 • Hsv tabelle.
 • Halvat maalauspohjat.
 • Salzgitter ausländeranteil.
 • Warszawa guide.
 • Sofia helin suomi.
 • Bmw e90 nykiminen.
 • Mokoma kirja.
 • Hampaiden tarkastus oulu.
 • Scrooge mcduck net worth.
 • Hammaslääkäriliiton.
 • Alice training.
 • Sp koti rauma.
 • Paul pogba fifa 18.
 • Mutsis on.
 • Akustista kitaramusiikkia.
 • Triumph amourette 300.
 • Blindspot season 2 episode 1.
 • Leningradin alue.
 • Kela ku 204.
 • Pyöreä ikkunan karmi.