Home

Koordinaattimuunnos

Koordinaattimuunnospalvelu siirtynyt Maanmittauslaito

 1. + x22 . Koordinaattimuunnos, joka säilyttää tämän lausekkeen. on ortogonaalimuunnos; tällaisen voi tulkita myös itse
 2. Virhe:
 3. hakkuutapojen kartoitus • Koordinaattimuunnos WGS84 -ETRS. FIN35TM ja siirto paikkatieto-ohjelmistoon • Leimikoille johtavien ajourien tunnistus ja luokittelu
 4. Tehtävänä on määrittää neliömuodon x2+24xy-6y2=5 määräämän tyyppi ja tarvittava koordinaattimuunnos. Neliömuoto voidaan esittää Matlabissa käyttämällä Symbolic Toolboxi
 5. 35 Liite 1 4 (6) , , , ,566 E 362-0,014-0, , , , ,815 E 361-0,014-0, , , , ,042 E 360-0,013-0, , , , ,139 E 96-0,014-0, , , , ,140 E 20-0,013-0, , , , ,524 E 701-0,014-0, , , , ,753 E 513-0,014-0, , , , ,019 H 21-0,013-0, , , , ,257 H 1-0,014-0, , , , ,476 E 519-0,015-0, , , , ,184 H 20-0,014-0, , , , ,014 E 1-0,014-0, , , , ,595 H 21-0,015-0, , , , ,211 H 32-0,015-0, , , , ,434 H 33-0,016-0, , , , ,386 H 30-0,016-0, , , , ,988 H 22-0,016-0, , , , ,249 H 213-0,017-0, , , , ,849 H 24-0,016-0, , ,132 E , ,028 E , , , ,462 H 1-0,017-0, , ,966 E , ,035 E , , , ,462 E 110-0,017-0, , , , ,465 E 113-0,016-0, , , , ,617 E 1-0,016-0, , , , ,677 H 17-0,018-0, , ,650 E , , , ,132 H 1-0,018-0, , , , ,841 H 18-0,018-0, , , , ,911 H 11-0,017-0, , ,920 E , , , ,947 H 12-0,018-0, , , , ,090 E 10-0,017-0, , , , ,576 H 6-0,018-0, , , , ,685 H 7-0,018-0, , , , ,800 H 203-0,018-0, , , , ,392 H 1-0,019-0, , , , ,226 E 6-0,018-0, , , , ,299 E 5-0,019-0, , , , ,569 H 117-0,019-0, , , , ,536 H 118-0,019-0,007

31 26 Lähteet 1 Tietoa Espoosta Verkkodokumentti. Espoon kaupunki. Luettu Espoon karttapalvelu Opaskartan päällä ajantasa-asemakaava, värillinen. kartat.espoo.fi. Luettu ETRS-GKn. Verkkodokumentti. Maanmittauslaitos. Luettu Gauss-Krüger. Verkkodokumentti. Maanmittauslaitos. Luettu Havukainen, Jani & Marjanen, Kimmo Espoon EUREF-tasomuunnosprojektiraportti. Raportti. Espoon kaupunki. 6 Affiininen muunnos kolmioittain. Verkkodokumentti. Maanmittauslaitos. luettu Suomen valtioneuvoston päätös n:o Luettu Toimitus nro Kärkkäinen, Seppo Asetus n:o , Suomen säädöskokoelma. 10 Uudenmaan maanmittaustoimiston päätös nro 56/403/97, Räty Annamari Apulaiskaupungingeodeetti, Espoon Kaupunki. Keskustelu Havukainen Jani Paikkatietoinsinööri, Espoon kaupunki. Keskustelu Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu3 Abstract Author Title Number of Pages Date Sanna Kontiainen Coordinate transformation of external borders of Espoo 26 pages + 2 appendices 8 September 2015 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Land Surveying Instructors Annamari Räty, Head of Land Surveying Vesa Rope, Principal Lecturer This Bachelor s thesis aimed at collecting all matters related to the coordinate transformation of the external borders of the City of Espoo. The transformation was done as a part of changing the coordinate reference system in the Helsinki metropolitan area. Information was gathered from earlier reports created by Espoo, from Internet documents and other relevant documents, maps, data systems of Espoo and conversations with employees of the city. Especially the sea border and the borders to Helsinki and Vantaa were concentrated on. The thesis showed how the coordinate transformation affected the borders and what results it had. The thesis documented all the changes made in the transformation process, together with the reasons for them. The documentation was meant to remain as information for the employees of Espoo. The thesis shows how the current situation with the coordinates of external borders is reached. It will also help the city in the possible changing of the coordinate reference system in the future by documenting the changes made Keywords coordinate reference system, coordinate transformation, ETRS-GK25 KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset Numeerisen ohjauslaitteen toiminnot ovat: 1 monikoordinaattisäätö; 2 interpolointi eri toiminnoille; 3 informaation muuntamisfunktiota, kuten imperial / metrinen muuntaminen, koordinaattimuunnos.. Turun kaupungin maastomittauspalvelut ja koordinaaattijärjestelmän vaihto käytännössä Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisten kylpylässä 17.-18.3.2010, Harri Kottonen Kuka Harri Kottonen, Mittaustyöpäällikkö

7 2 2 Taustaa ja yleistietoa 2.1 Espoo Espoon kaupungin väkiluku on noin Espoolla ei ole yhtä keskustaa, vaan useampia keskuksia. Ne ovat Espoon keskus, Espoonlahti, Leppävaara, Matinkylä ja Tapiola. Espoon pinta-ala on 528 km², josta vesialueet muodostavat suuren osan. Vesialueita on 216 km² ja maa-aluetta 312 km². Saaria Espooseen kuuluu 165 ja järviä 95. Muodoltaan Espoo on pohjois etelä-suunnassa pitkä, ja länsi itä-suunnassa kapea. Nämä kaikki maantieteelliset ominaisuudet ovat vaikuttaneet paljon Espoon runkopisteverkon muodostumiseen sekä kiinteistöjen jakautumiseen alueittain. (1) Espoon asemakaava-alueet (kuva 1) ovat keskittyneet erityisesti manner-espoon eteläisiin osiin sekä itä-espooseen Helsingin ja Vantaan rajoille. Kuva 1. Espoon asemakaava-alueet (2). 1 Tuotteen hinta nousee ensin 10 % ja laskee sitten 10 %, joten lopullinen hinta on... alkuperäisestä hinnasta. alkuperäisestä hinnasta. YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 23.3.2016 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ Koordinaattimuunnos. Matemaattisesti määritelty muunnos, jolla yhden koordinaattijärjestel-män koordinaatit sovitetaan toiseen järjestelmään. Laserkeilaus

17 12 Mäkkylän alueella. Siellä on kaksi suurempaa eroa havaittavissa. Toisessa ero on 0,369 m, ja toisessa 0,626 m. Kuva 7 Espoon ja Helsingin pisteiden rajavertailu Mäkkylän alueella Kuva 6. Espoon ja Helsingin välinen mannerraja. koordinaattimuunnos Menetelmä, jolla muunnetaan Koordinaattimuunnos (esimerkit 3 ja 12) on tehty identtisillä pisteillä, joten siitä ei tule esimerkkiin virhettä mentäessä edestakaisin

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: 1 Funktio 1.1 Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet: 1 1. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no Tämän insinöörityön aihe oli Espoon ulkorajan pisteiden koordinaattimuunnos. Työ liittyy vuonna 2012 tehtyyn tasokoordinaattijärjestelmän muuttamiseen pääkaupunkiseudulla EUREF ja GPS Matti Ollikainen Geodeettinen laitos EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo Kuinka EUREF sai alkunsa? EUREF (European Reference Frame) o Perustettiin Kansainvälisen geodeettisen MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

21 16 Yksittäiset suuremmat erot, jotka kuvissa näkyvät punaisella, ovat puolestaan todennäköisesti väärin verrattuja pisteitä. Verratut pisteet eivät oikeasti olekaan rajapisteitä, vaan jotain muuta. Kuva 9 on tarkempi kuva Espoon ja Vantaan rajan eteläosan verratuista eroista. Siinä näkyvät paremmin nuo isommat erot, eli rajasta poispäin olevat m ja m, sekä rajan suuntainen m Kuva 9. Rajavertailu Espoon ja Vantaan rajalla, tarkennettu kuva suuriin eroihin. Piste, jonka erona 3D-Win näyttää 0.810, on piste 1, jonka tarkemmat selvittelyt ovat luvussa 5.3. Epäselvät pisteet. 5.2 Pisteiden valinta Pisteet valittiin Espoon ja Vantaan välillä sen mukaan, kummalla on enemmän pisteestä lähteviä alueen rajoja. Rajalla oli paljon sellaisia pisteitä, että toisella ei ollut sillä kohdalla rajaa lainkaan tontteja tai tiloja, ja toisella niitä oli heti rajan tuntumassa runsaasti. Tällöin pisteet otettiin sen kunnan puolelta, jolta rajapisteistä lähti paljon muita viivoja, jotta työmäärää saadaan vähennettyä muutosten osalta. Jos vain toisella kunnalla oli rajan tuntumassa asemakaava, valittiin piste sen kunnan tiedoista, kumman kunnan puolella asemakaava on. 78. Parabolinen koordinaattimuunnos määritellään kaavalla x = u2 − v2, y = 2uv, (u, v) ∈ R2

Vaihe 5: Koordinaattimuunnos. Vaihe 5: Koordinaattimuunnos. 1. Microsoft Kinect -koordinaatit. Avaa ja suorita ladattu marklocater.mdl Simulink -malli MatLabissa Marko Nieminen Jämsän kaupungin EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmien muunnosprojektin tarkastusmittaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 21.5.2015

koordinaattimuunnos - Gissiä ja paikkatieto

Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions

Pysyvässä kiinteässä koordinaatistossa tehtävä koordinaattimuunnos on 3-vaiheverkon suureiden a, b ja c muunnos esim. -koordinaatistoon (Clarke) Miten koordinaattimuunnos tehdään? Toinen kuva näyttää jigin omassa (globaalissa) koordinaattijärjestelmässään. Sininen kolmio edustaa kehyksen tunnettuja arvoja.. RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001 Urpo Vihreäpuu Jakelu OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET - 4333 07 Sijainti 1:50 000 Avainsanat: RTK-mittaus OUTOKUMPU MINING OY Mairninetsnnta RAPORTTI 04013522 KOORDINAATTIMUUNNOS. Matemaattisesti määritelty muunnos, jolla yhden koordinaatti-järjestelmän koordinaatit voidaan muuttaa toiseen järjestel-mään. Muunnokset voivat olla eriasteisia ja niillä..

Koordinaattimuunnos in English with contextual example

 1. en: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet
 2. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta
 3. Last Update: 2014-11-14 Usage Frequency: 10 Quality: Reference: IATE
 4. 2 1. . 131. T¨aten koordinaattimuunnos

Keskustelu: Yleinen keskustelu: Koordinaattimuunnos. Sivu 1 / 1 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja... Koska PCA-analyysi on itse asiassa koordinaattimuunnos, jossa jokaisen lajin mittaus myötävaikuttaa additiivisesti, kunkin lajin osuus on mitattavissa Koordinaattimuunnos työkalu on suunniteltu Sri Lanka Työkalu käyttää sijainti tietoja laitteen GPS-anturi (tai mikä tahansa muu paikka tarjoaja) ja suorittaa koordinaattimuunnosta muuntaa WGS84.. ETRS89-järjestelmän ja kkj-järjes-telmän välinen koordinaattimuunnos voidaan tehdä 3D-yhdenmuotoismuun-noksella, jos tarkkuus ei ole kriittinen

Espoon kaupungin ulkorajojen pisteiden koordinaattimuunnos - PDF

 1. ‘map projection’ means a change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111,
 2. en Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti
 3. Navigointi- ja ajoneuvon syvyysdatat otettiin tekstitiedostoihin ja niihin kohdistettiin koordinaattimuunnos tilastollisessa tietojenkäsittelyohjelmistossa R (versio 3.2.3, R-säätiö..

Espoon kaupungin ulkorajojen pisteiden koordinaattimuunnos

1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan transformation of coordinates The lateral acceleration data at the vehicle centre of gravity is determined by removing the effects caused by vehicle body roll and by correcting for sensor placement via the use of coordinate transformation.

Koordinaattimuunnos englanniksi - Sanakirja

Heli Manninen KOORDINAATTEJA KARTTAPALVELUIHIN Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.3.2011 Tekijä(t) Koordinaattimuunnos on tarpeen, jolloin voimme mitata tietoja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä info@ericcointernational.com

Kun lähtö- ja tulosjärjestelmä on valittu ja muunnettavat koordinaatit syötetty, voidaan käynnistää itse koordinaattimuunnos. Tähän on kaksi eri vaihtoehtoa Pikseleiden värejä ilmeisesti vain muutetaan järjestelmästä toiseen, tehdään jonkinlainen koordinaattimuunnos, vai kuinka

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie Muistio 1 (6) Helsingin keskustan läpiajoliikenteen tutkimus 1. Taustaa Helsingin keskustan läpi kulkevan autoliikenteen määrä on tärkeä tieto kun suunnitellaan keskustan liikennejärjestelmän kehittämistä. Onhan niitä erillisiä koordinaattimuunnos sovelluksia, mutta en tiedä ,onko näihin kkp:n koordinaatteihin? Tietysti tarvitaan sen verran kuuluvuutta,että tekstiviestin lähetys onnistuu Todellinen lentoreitti saatiin selville tekemällä koordinaattimuunnos WGS84:stä KKJ:ään. Liitteessä 1 näkyy helikopterin lentoreitti ennen maahantörmäystä

Koordinaattimuunnos -valintaikkun

 1. EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä http://www.hel.fi/hki/kv/fi/kaupunkimittausosasto/kartat+ja+paikkatiedot/koordinaatisto Muutokset Helsngissä: Korkeusjärjestelmä: Tasokoordinaatisto: Pohjoiskoordinaatti
 2. 1 Alavus Tusanranta muinaisjäännösinventointi 2018 Teemu Tiainen Timo Jussila Tilaaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi... 5 Tulos... 5 Lähteet...
 3. KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita Pöyry oy, 29.5.2007 1 NIEMET JA KANNAKSET Todellista rantaviivaa on suoristettu, jolloin siitä on poistunut alle 50m kapeat
 4. Hall-effect coordinate resolver
 5. Koordinaattimuunnos suoritetaan muunnosparametreillä, jotka on määritetty kyseisissä koordinaattijärjestelmissä tunnettujen yhteisten pisteiden avulla

FMNH Coordinate conversion web service - Finnish coordinate

 1. Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen Geodeettinen laitos 10.3.2010 Koordinaattimuunnospalvelusta lyhyesti Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. Web-sovellus
 2. 1 Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 3 Yleiskartta...
 3. en EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmiin ja muutosten vaikutukset Staran mittaustoi
 4. A Alkulukuosat Tehtävänä on laskea annetusta kokonaisluvusta niiden osajonojen määrä, joita vastaavat luvut ovat alkulukuja. Esimerkiksi luvun 123 kaikki osajonot ovat 1, 2, 3, 12, 23 ja 123. Näistä alkulukuja
 5. - No_changes: Alkuperäiset koordinaatit - Original coordinates - Coord_conv: Koordinaattimuunnos suoritettu - Coordinate conversion completed - Coord_corr: Korjatut virheelliset koordinaatit..
Korkeusjärjestelmän muunnos

..1: Muunnos yhtenäiskoordinaatistosta 2: Tietokantakoordinaatiston vaihtaminen a: Koordinaattimuunnos SmallWorldin sijainti-primitiiviin b: Tietokannan uudelleen muodostaminen 33 Liite 1 2 (6) , , , ,804 E 10 0,001-0, , , , ,404 H 303 0,001-0, , , , ,347 H 388 0,000-0, , , , ,032 KTJ 15 0,000-0, , , , ,651 H 301 0,000-0, , , , ,117 H 271 0,000-0, , , , ,114 H 270-0,001-0, , , , ,791 H 389-0,001-0, , , , ,336 E 908-0,002-0, , , , ,610 E 313-0,001-0, , , , ,876 H 399-0,002-0, , , , ,309 H 50-0,002-0, , , , ,873 H 5-0,002 0, , , , ,944 H 126-0,002-0, , , , ,738 E 318-0,002-0, , , , ,157 H 103-0,002-0, , , , ,438 E 1-0,002-0, , , , ,579 H 444-0,004-0, , , , ,281 E 1-0,004-0, , , , ,735 H 267-0,005-0, , , , ,793 E 201-0,005-0, , , , ,070 H 441-0,008-0, , , , ,723 E 37-0,008-0, , , , ,559 H 244-0,009-0, , , , ,061 E 243-0,010-0, , , , ,972 H 242-0,012-0, , , , ,298 E 285-0,012-0, , , , ,560 H 105-0,013 0, , , , ,683 E 3-0,012 0, , , , ,578 E 33-0,013-0, , , , ,992 E 32-0,013 0, , , , ,789 E 44-0,013-0, , , , ,817 E 493-0,013 0, , , , ,143 H 1-0,014-0, , , , ,171 H 3-0,014 0, , , , ,334 E 7-0,015 0, , , , ,385 E 6-0,014 0, , , , ,233 E 5-0,014 0, , , , ,859 E 4-0,014-0, , , , ,232 E 3-0,015 0, , , , ,493 E 2-0,016 0, , , , ,047 H 40-0,016 0, , , , ,315 H 257-0,016 0,001 MAA4 - HARJOITUKSIA 1. Esitä lauseke 3 + 4 ilman itseisarvomerkkejä.. Ratkaise yhtälö a ) 5 9 = 6 b) 6 9 = 0 c) 7 9 + 6 = 0 3. Ratkaise yhtälö 7 3 + 4 = (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon. luku) 4. Ratkaise

16.1.2013. Espoon N60 N2000 muunnoksena käytetään vakiosiirtokorjauksena +247 mm.

Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu. Temat : karttaprojektio koordinaatit mittaus muuntaminen Koordinaattimuunnos ETRS89 fi=Maanmittaustekniikka|sv=Lantmäteriteknik.. MAA5.2 Loppukoe 26.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! 1. Olkoon vektorit MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Coordinate Transformation Service OG

1 Nokia Linnavuori Linnavuoren itäpuoleisen asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Ville Laakso Antti Bilund Kustantaja: Nokian kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Teemakartat. Analyysi. Koordinaattimuunnos. Ladataan käyttöohjetta... Koordinaattimuunnos. Suodata koordinaattijärjestelmiä. Datumilla ja koordinaatistolla SINI- JA KOSINILAUSE SINILAUSE: Kolmiossa kulman sinien suhde on sama kuin kulman vastaisten sivujen suhde. Toisin sanoen samassa kolmiossa SIN Kulma / Sivu = Vakio (Jos > 100 gon: Kulma = 200 kulma). KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 Ilkka Saarimäki Kaupungingeodeetti Kiinteistöliikelaitos Kaupunkimittauspalvelut ilkka.saarimaki@turku.fi VANHAT JÄRJESTELMÄT Turun kaupungissa ..helpon asennuksen ja tietoja, välikohdassa kahden pisteen, ja koordinaattimuunnos 2-pisteen koordinaatit uudessa koordinaatistossa, nykyinen sijaintisi GPS..

2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 1 Sanna Kontiainen Espoon kaupungin ulkorajojen pisteiden koordinaattimuunnos o Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikka Insinöörityö

Transkriptio. 1 Sanna Kontiainen Espoon kaupungin ulkorajojen pisteiden koordinaattimuunnos o Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikka Insinöörityö MAA4 Koe 5.5.01 Jussi Tyni Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Ota kokeesta poistuessasi tämä paperi mukaasi! Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Valitse

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO POHDITTAVAA 1. Kuvasta voidaan arvioida, että frisbeegolfkiekko käy noin 9 metrin korkeudella ja se lentää noin 40 metrin päähän. Vastaus: Frisbeegolfkiekko käy n. 9 m:n Koordinaattimuunnos Koordinaattimuunnos on menetelmä, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden eri datumiin perustuvan koordinaatiston välillä. Lisaks mee ja kuivatatud puuviljad kehakaalu inimene.. Neliöjuuri, kuutiojuuri, juuret, neliöt, kuutiot, käänteisluvut, kertomat, satunnaisluvut ja permutaatiot/kombinaatiot. Kulmayksiköiden muunnos. Koordinaattimuunnos [Pol (x,y), Rec (r,θ)] 1 KUOPIO Viitaniemen ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Paikkatietoikkuna Koordinaattimuunnos

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö 4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Taustaa ja yleistietoa Espoo ETRS-GK Pääkaupunkiseudun koordinaattimuunnos Espoon koordinaattimuunnos 4 3 Espoon merirajat Rajan sijainti Pisteiden muunnos Johtopäätökset 9 4 Espoo Helsinki Muunnoksien vertailu Pisteiden valinta 13 5 Espoo Vantaa Muunnoksien vertailu Pisteiden valinta Epäselvät pisteet 17 6 Espoon muut kunnan rajat Kirkkonummi, Vihti ja Nurmijärvi Kauniainen 21 7 Käytännön toimenpiteet ja vaikutukset Muunnoksen vaikutukset (mm. pinta-aloihin ja muotoon) Pisteiden muuttaminen TeklaGIS:llä KTJ-massalataukset 24 8 Yhteenveto 25 Lähteet 26 Liitteet Liite 1. Espoon ja Helsingin välinen raja, sovitut pisteet Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

monesta yhteen-koordinaattimuunnos suomesta - RedFox Sanakirj

Miten tarkistaa, onko koordinaatti tietyllä alueella? - python, taulukot

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen

Koordinaattimuunnos. Kun kehitetään visiojärjestelmiä, huomioidaan, että robotin on säädettävä itsensä osien suunnan mukaan, tartuttava tavaroiden kuljettimesta ja asetettava ne sitten.. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (5) 95 Vuosaaren alueen yhdistyvien koulujen nimet 1.8.2017 alkaen HEL 2016-006789 T 12 00 01 Päätös Käsittely päätti, että 1.8.2017 alkaen Vuosaaren alueella 1.8.2017 monesta yhteen-koordinaattimuunnos suomesta englanniksi - käännökset, esimerkkilauseet, synonyymit, taivutus sekä ääntäminen. RedFox on Suomen suurin sanakirja.

Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut

OT: KKJ-koordinaattimuunnos / Ozi Explorer - Offipalsta

 1. VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.
 2. 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...
 3. 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...
 4. Suorat ja tasot, L6 Suora xyz-koordinaatistossa Taso xyz-koordinaatistossa stä stä 1 Näillä kalvoilla käsittelemme kolmen laisia olioita. Suora xyz-avaruudessa. Taso xyz-avaruudessa. Emme nyt ryhdy pohtimaan,
 5. 1 ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Tulos... 4 Kansikuva: Suunnitteilla
 6. 5. Koordinaattimuunnos ei paranna epätarkkojen lähtökoordinaattien tarkkuutta millimetri-tarkkuuteen.. 6. Esim. lähtökoordinaattien tarkkuuden ollessa metri, tulos tulee pyöristää vastaavaan..
 7. Osalle noudetusta datasta tehtiin koordinaattimuunnos. Tietolähteiden sisältämät henkilö- ja yhteystiedot anonymisoitiin tietosuojan säilyttämiseksi. Eri tietolähteistä noudetun datan tietolajit ja..

8. Hakkuualueen rajat ja ajourat voidaan tuottaa automaattisesti hakkuukonedatasta metsävaratietojen ajantasaistukseen. Koordinaattimuunnos ja siirto paikkatieto-. ohjelmistoon 23 18 Kuva 10. Tonttikartta ja pisteen 1 sijainti. Pistettä 1 selvitettiin myös KTJ:stä, ja siellä piste ja rajat olivat kuvan 11 mukaisesti. Kiinteistötietojärjestelmään on raja jätetty suoraksi, ja piste 1 toimii vain tilan 10:39 ja tontin 4 rajojen risteyskohtana. Tontin raja jatkuu pisteestä suoraan kunnan rajaan. Espoossa ei oltu halukkaita muuttamaan kunnan rajaa, sillä Espoon puolella olevan tontin 4 pinta-ala ilman pisteen 1 aiheuttamaa muutosta on 3 206,5265 m 2 ja jos raja kulkisi pisteen 1 kautta, tulisi tonttiin 7,6123 m 2 lisää pinta-alaa. Se ei prosentuaalisesti ole paljon mutta selkeä kasvu se olisi. 1 Siikajoki Revonlahden tuulipuiston ja Ruukin sähköaseman välisen uuden voimajohtokäytävän muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ahma Ympäristö Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot...

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat / Ensimmäisen asteen polnomifunktio Yhtälön f = a+ b, a 0 määrittelemää funktiota sanotaan ensimmäisen asteen polnomifunktioksi. Esimerkki. Ensimmäisen asteen polnomifuktioita ovat esimerkiksi f = 3 7, v() Finnish Uniform Coordinate System coordinates must be entered in full-length format, i.e. with the leading "3" of the longitude, which is sometimes omitted (not 6680000:380000, but 6680000:3380000). Contextual translation of koordinaattimuunnos into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest koordinaattimuunnos. English. transformation of coordinates Epäsuorat aikataulut osoittavat, että kun verkon löytämä koordinaattimuunnos on kaksi, hitaimmat aikakaudet konvertoidaan viiveellä τ = 50 ps tai suurempi (kuvio 4c)

Sipoon kunnan EUREF-hanke Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, syyskuu 2012 Insinööri (AMK) Ville Jussila Valvoja: Professori Martin Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään, Tapahtumasuodattimessa täytyy huomioida hiiren osoittimen koordinaattimuunnos sovel-luksen globaaleista koordinaateista widgetin paikalliseen koordinaatistoon, jos hiiren al-la on MVD-mallin.. Niinpä väliin tarvitaan koordinaattimuunnos. Laalaa kysäisi minulta, että onnistuisiko tuollaisen muunnoksen tekeminen. Joululomalla oli hyvää aikaa kehitellä asiaa eteenpäin ja syntyikin skripti..

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo

34 Liite 1 3 (6) , , , ,879 H 41-0,017 0, , , , ,664 H 256-0,017 0, , , , ,124 H 614-0,016 0, , ,884 E , , , ,179 E 638-0,017 0, , , , ,742 E 5-0,018 0, , , , ,360 E 915-0,017 0, , , , ,585 E 5-0,017 0, , , , ,638 H 120-0,022-0, , , , ,211 E 44-0,018 0, , , , ,346 E 395-0,018 0, , , , ,935 E 394-0,018 0, , , , ,876 E 393-0,018 0, , , , ,236 E 392-0,018 0, , , , ,046 E 391-0,018 0, , , , ,525 E 390-0,018 0, , , , ,418 E 389-0,017 0, , , , ,762 E 388-0,017 0, , , , ,067 E 387-0,017 0, , , , ,862 E 386-0,017 0, , , , ,315 E 385-0,017 0, , , , ,569 E 384-0,017 0, , , , ,091 E 383-0,016 0, , , , ,433 E 382-0,017 0, , , , ,495 E 381-0,016-0, , , , ,978 E 380-0,016-0, , , , ,651 E 379-0,274 0, , , , ,052 E 378-0,472 0, , , , ,681 E 377-0,016-0, , , , ,741 E 376-0,015-0, , , , ,136 E 375-0,015-0, , , , ,173 E 374-0,016-0, , , , ,111 E 373-0,015-0, , , , ,792 E 372-0,015-0, , , , ,189 E 371-0,015-0, , , , ,468 E 370-0,015-0, , , , ,074 E 369-0,014-0, , , , ,469 E 368-0,014-0, , , , ,375 E 367-0,014-0, , , , ,667 E 366-0,014-0, , , , ,561 E 365-0,015-0, , , , ,760 E 364-0,015-0, , , , ,176 E 363-0,014-0,003We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Versio: 27.7.2015 palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2

Paikkatietohommissa 24/7/365 #navigaattorit #karttis #koordinaattimuunnos @ Pastor http://instagram.com/p/vY_pyIrqe1/ Avainsanat: koordinaattimuunnos, yhtenäiskoordinaatit, ykj, yhtenäiskoordinaatisto, astekoordinaatisto.

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA

# Jos on kaksi tarkennusta, ei suoritetaan haun asemasta vain koordinaattimuunnos.) # JA LINNOITUSTESTAUS (Jos kuningas siirtyy kaksi ruutua, niin myos tornia siirretaan. 1 (5) AINEISTOKUVAUS Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo, avoin data julkaisu Tuotetiedot Nimi suomeksi Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo Nimi ruotsiksi Huvudstadsregionens adresskatalog Nimi englanniksi Helsinki 1 Hämeenkyrö Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2010 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännös...

Koordinaattimuunnos

k Toimintojen järjestys. Toimenpiteet suoritetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Koordinaattimuunnos: Pol Nyt koordinaattimuunnos tehdään omasta takaa paikannimen perusteella, jonka lisäksi ikonille annetaan randomia jotta eivät pinoudu päällekäin (randomin huomaa refreshaamalla) Teemakartat. Analyysi. Koordinaattimuunnos. Ladataan käyttöohjetta... Koordinaattimuunnos. Suodata koordinaattijärjestelmiä. Datumilla ja koordinaatistolla Koordinaattimuunnos asteroidin kehon kiinteästä järjestelmästä J2000.0: n ekvaattorikoordinaattijärjestelmään ilmaistiin kolmella Euler-kulmakomponentilla

Muurahaispuu: WGS84, ETRS-TM35FIN - GPS missä olen?

Tekninen laskin - Biltema

Hiukkasen relativistinen kuvaaminen tarvitsee karteesisten koordinaattien lis¨aksi vie-. l¨a nelj¨annen koordinaatin, ajan. Relativistinen koordinaattimuunnos voidaan tehd¨a Osalle noudetusta datasta tehtiin koordinaattimuunnos. Tietolähteiden sisältämät henkilö- ja yhteystiedot anonymisoitiin tietosuojan säilyttämiseksi Kun valitset tmn valinnan, kytss ei ole mitn muunnosta. Vienniss kytetn Condes -koordinaatteja. Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Käyttöohje PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveysasteen mukaiseksi. Kellossa olevat kaupungit auttavat alkuun, tarkempi leveysasteluku löytyy sijaintisi koordinaateista. 2. Kello asetetaan This coordinate conversion web service prototype can be used freely to convert between coordinate systems. FMNH makes best effort to keep the data and conversions as accurate as possible. Caching of the results is recommended if you need to use same result more than once. The service is maintained on the basis of our best effort. Please send any notifications of technical problems or suggestions on improvements to www [t] luomus.fi.

Koordinaattimuunnos jonka avulla mittaustiedoston koordinaatit muunnetaan kuvatiedoston koordinaatistoon. Sivu 60 6 Mittausten piirto ja tulostus Katso hakusanan 'koordinaattimuunnos' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat®

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.2012 Johdanto sisältöön Menneiden ja nykyisten järjestelmien Ratkaisu 1: Koordinaattimuunnos on vektorimuuttujan vektoriarvoinen funktio P : R 3 → R 3 , joten merkitään P ( r, φ, θ ) = ( r sin φ cos θ, r sin φ sin θ, r cos φ ) . Tälläisen funktion Jacobin matriisi.. 37 Liite 1 6 (6) , , , ,293 E 96-0,025-0, , , , ,074 H 9-0,026-0, , , , ,773 H 18-0,027-0, , , , ,705 H 10-0,027-0, , , , ,258 H 1-0,026-0, , , , ,371 H 144-0,027-0, , , , ,502 H 168-0,027-0, , , , ,477 H 3-0,027-0, , , , ,408 H 4-0,028-0, , , , ,058 H 5-0,027-0, , , , ,760 E 18-0,027-0, , , , ,431 H 7-0,027-0, , , , ,420 E 50-0,027-0, , , , ,093 H 9-0,028-0, , , , ,867 H 10-0,028-0, , , , ,988 E 47-0,028-0, , , , ,587 H 12-0,028-0, , , , ,332 H 13-0,029-0, , , , ,215 H 14-0,028-0, , , , ,716 E 43-0,028-0, , , , ,131 H 16-0,028-0, , , , ,111 H 39-0,029-0, , , , ,476 H 17-0,029-0, , ,570 E , , , ,342 E 117-0,029-0, , , , ,766 E 203-0,028-0, , , , ,312 E 3-0,028-0, , , , ,728 E 5-0,030-0, , , , ,175 H 242-0,030-0, , , , ,444 H 208-0,031-0, , , , ,403 E 119-0,032-0, , , , ,525 H 1-0,032-0, , , , ,807 H 2-0,032-0, , , , ,672 H 5-0,033-0, , , , ,589 E 75-0,033-0, , , , ,372 E 85-0,034-0, , , , ,572 H 16-0,035-0, , , , ,882 H 11-0,035-0, , , , ,221 E 1-0,063-0, , , , ,669 H 6-0,035-0, , , , ,656 H 7-0,036-0, , , , ,409 H 8-0,036-0, , , , ,209 V 1-0,037-0,010Normaalisti kun kytt OCAD -karttaa, Condes ja OCAD kyttvt samaa koordinaatistoa ja muunnosta ei tarvita.  -lähtötiedot,selvitykset, yleis-/asemakaavoitus KK, Konnusl. Karttajärjestelmän koordinaattimuunnos. Metsäautotien rakentaminen. Laajakaista hanke (valokuitu haja-asutusalueille)

CTDroid - Google Play ‑sovellukse

Lauseen 2.5 seurauksena vastaus on myönteinen. Jos nimittäin koordinaattimuunnos on. r∗ = rQ + b, niin valitaan vain lauseessa m = n ja Tällöin siis Lagrangen funktion täytyy olla invariantti koordinaattimuunnos-ten suhteen. Riittää että Lagrangen funktio koko systeemille määritellään ki-neettisen ja potentiaalienergian erotuksena, tällöin.. Luo toponymykerrokset GPX: ssä, muototiedostossa, POI csv (Garmin) ja OzyExplorer Suuri koordinaattimuunnos

Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN 14 9 lisen aineiston mukaisia koordinaatteja. Mahdollista on, että joskus järjestelmään on jäänyt joitain vanhoja tai virheellisiä koordinaatteja, jotka aiheuttavat nyt näin suuren eron. (11) Kuva 5. Espoon merirajan pisteiden virheet metreinä koordinaattimuunnoksen jälkeen. 3.3 Johtopäätökset koordinaattimuunnos Menetelmä, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden eri datumiin perustuvan koor-dinaatiston välillä (esimerkiksi kkj:n ja EUREF-FIN:n välillä)

Koordinaatti - käännökset, synonyymi, kielioppi - dictionaries24

”karttaprojektiolla” tarkoitetaan yhdestä yhteen -suhteeseen perustuvaa koordinaattimuunnosta geodeettisesta koordinaatistosta tasokuvaukseen samaan datumiin perustuen standardin EN ISO 19111 mukaisesti, 1) Overview. The OpenGIS® Coordinate Transformation Service Standard (CT) provides a standard way for software to specify and access coordinate transformation services for use on specified spatial.. HUOM: Koordinaattimuunnos toimii koko tietokannassa, mutta korkeusmuutos vain aktiivisissa ryhmissä ja ominaisuuskoodeissa Kartografian historiaa ja perusteita Taru Tiainen 18.4.2016 Alkutehtävä Piirrä Joensuun kartta Aikaa n. 5 minuuttia Alkutehtävä Mikä vaikuttaa karttasi tekoon? Miksi kartta on näköisensä? Mitä tämän tehtävän

Koordinaattimuunnos voi olla yksiulotteinen korkeusmuunnos, kaksiulotteinen tasomuunnos tai kolmiulotteinen muunnos avaruudessa. Joissain lähteissä tätä kutsutaan myös datumi-muunnokseksi 20070201 2-4-2 Funktiolaskutoimitukset u Kulmatila, koordinaattimuunnos, seksagesimaalitoiminnot (ANGL) [OPTN]-[ANGL] • {°}/{r}/{g} {asteet}/{radiaanit}/{gradit} tietylle syötearvolle • {°.. KIINTOPISTEREKISTERI N2000-LASKENTATILANNE 1.1.2010 Matti Musto / Etelä-Suomen maanmittaustoimisto KORKEUSKIINTOPISTELUOKITUS Ensimmäisen luokan vaaitussilmukat, sekä niiden sisäpuolella sijaitsevat, Maanmittauslaitoksen

Miten koordinaattimuunnos tehdään

Karttapaikan koordinaattimuunnos antaa lisäksi erikseen avautuvan ikkunan, josta koordinaatit on helppo kopioida muistiin. Puhukoon taas kuvat puolestaan. Kansalaisen karttapaikka 28 23 Kuva 12. Muunnoksen vaikutuksia tarkasteltiin tutkimusalueilla eri puolilla Espoota. 7.2 Pisteiden muuttaminen TeklaGIS:llä Kun koko Espoon koordinaattimuunnos oli tehty marras-joulukuun 2012 vaihteessa, tuli rajapisteiden koordinaatit muuttaa TeklaGIS-sovellukseen sen mukaan, minkä kunnan pisteitä oli sovittu käytettävän. Siten ne pisteet, joista oli sovittu, että käytetään Helsingin tai Vantaan koordinaatteja, tuli muuttaa Espoon järjestelmiin. Tehdaan koordinaattimuunnos{U} = [P]{E;} ( 35)ja kerrotaan (34) vasemmalta matriisilla [P]T, jolloin saadaan/15 Imissa t2swJii = 2siwi, tw 2 Jii = wf, wi ja si ovat vapaan varahtelyni.. Please note that the service will not validate the coordinates. Invalid coordinates may generate unexpected results.24 19 Jos piste 1 otettaisiin rajalle käyttöön, se aiheuttaisi merkillisen mutkan kunnan rajaan, joka aikanaan on ollut suora. Kunnan rajan muuttaminen suuremmissa määrin vaatisi Suomen hallituksen hyväksynnän, joten tämän kokoinen muutos olisi hieman arveluttava, etenkin asemakaava-alueilla. Kuva 11. Piste 1 ja rajat KTJ:ssä.

Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi 29 24 Pisteet muutettiin manuaalisesti sovituiksi, minkä jälkeen kaikki muutettuihin pisteisiin liittyvät viivat tuli poistaa ja yhdistää pisteisiin uudelleen. Tämän lisäksi myös kaikki vanhaan rajaviivaan päättyneet viivat tuli tehdä uudelleen niin, että ne päättyvät varmasti uudelleen piirrettyyn rajaan. Koska pisteiden koordinaatit muuttuivat ja viivat siirtyivät, muuttui tietenkin myös alueiden muoto ja koko. Tästä syystä viivojen muuttamisessa tuli olla tarkkana kohdissa, joihin tuli uusia pisteitä tai pisteiden sijainti muuttui, jotta viivat yhdistyvät toisiinsa. Jos viivat eivät yhdisty, ei alue muodostu TeklaGISissä. 7.3 KTJ-massalataukset Vantaan kanssa oli sovittu, että Espoo muuttaa rajapisteet ja lataa ne kiinteistötietojärjestelmään (KTJ). Tämän jälkeen Vantaa latasi Espoon ja Vantaan väliset rajapisteet sieltä paluuviestinä. Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe (Ratkaisut ja pisteytys) 500 Kustakin tehtävästä saa maksimissaan Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Markku Poutanen Geodeettinen laitos Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Taustaa Uuden koordinaattijärjestelmän perusteet JHS ja käyttöönotto Uusi korkeusjärjestelmä

32 Liite 1 1 (6) Espoon ja Helsingin välinen raja, sovitut pisteet Helsinki HELSINKI-ESPOO RAJA,SOVITTU Puuttuu Espoosta E Espoo Puuttuu Helsingiltä H Helsinki KTJ Kiinteistötietojärjestelmä V Vantaa Espoo Nro E (Helsinki) N (Helsinki) E (Espoo) N (Espoo) de dn , , , ,999 E 185 0,183-0, , , , ,907 E 231 0,170-0, , , , ,404 E 231 0,152-0, , , , ,576 KTJ 230 0,143-0, , , , ,641 E 229 0,143-0, , , , ,420 H 1 0,139-0, , , , ,870 KTJ ,138-0, , , , ,574 KTJ ,138-0, , , , ,526 E ,128-0, , , , ,560 KTJ 103 0,124-0,092 MANTEREEN JA SAARISTON RAJA 0,000 0, , , , ,883 E 1 0,037-0, , , , ,546 E 133 0,032-0, , , , ,251 H 119 0,030-0, , , , ,403 KTJ 82 0,031-0, , , , ,404 H 173 0,031-0, , ,880 E , , , ,879 E 306 0,030-0, , , , ,649 E 1 0,027-0, , , , ,792 E 1 0,026-0, , , , ,682 H 102 0,026 0, , , , ,626 H 83 0,025-0, , , , ,854 H 105 0,025 0, , , , ,411 E 19 0,025-0, , , , ,843 E 11 0,020-0, , , , ,227 E 13 0,019-0, , , , ,337 E 12 0,019-0, , , , ,688 E 81 0,007-0, , , , ,660 E 86 0,006-0, , , , ,420 H 206 0,009 0, , , , ,787 E 1 0,004-0, , , , ,577 E 12 0,003-0,004 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010 Parolannummi, maakaasulinja. Vilppula 2006. Koordinaattimuunnos tunnetulla pisteellä ennen kaukolämpölinjan kartoitusta. Hämeenlinna 2005

18 Kuva 7. Espoon ja Helsingin pisteiden vertailu Mäkkylän alueella. 4.2 Pisteiden valinta Pisteet valittiin Helsingin ja Espoon rajalla pääasiassa sillä perusteella, kummalle kunnalle pisteellä on suurempi merkitys. Tärkeimpänä tekijänä oli se, onko kyseessä toisella kunnalla asemakaava-alue ja toisella ei. Ja jos tämä ei selkeästi määrännyt sitä, kumman pistettä käytetään, tarkistettiin se, kumman puolella pisteestä lähtee enemmän aluejakoviivoja. Mitä enemmän muutettavaan pisteeseen yhdistyy viivoja ja alueita, sitä työläämpää koordinaattien muuttaminen on. Kaikki Espoon ja Helsingin yhteiset rajapisteet on taulukoitu liitteessä 1. Taulukosta näkyy molempien kuntien osalta jokaisen pisteen numero ja koordinaatit. Liitteessä on ilmaistu myös kuntien koordinaattien erot sekä se, minkä kunnan koordinaatteja milläkin pisteellä on käytetty. Sitten aina, kun laitoksen alkuperäinen tila-tilan toteutus ei ole kolmionmuoto, tarvitaan sopiva koordinaattimuunnos, jotta saadaan kolmionmuotoinen tila-tilan toteutus muodossa (2.2). (ii).. Jos kytt bittikarttatiedostoa tai olet siirtnyt OCAD -karttaa Condesissa, tarvitaan koordinaattimuunnosta, jotta radat siirtyvt oikein vietess OCAD -tiedostoon. Moi, miten muunnetaan metriset KKJ-koordinaatit asteiksi? Esim. kolmoskaistalla tai yhtenäiskoordinaatistossa? Täällä http://personal.inet.fi/koti/jmt/pfd/wgs84win.htm..

Usein tarvitaan konversioita ennen koordinaattimuunnoksen suorittamista, koska koordinaattimuunnos voidaan suorittaa esimerkiksi 3D suorakulmaisten tai tasokoordinaattien välillä MyMemory is the world's largest Translation Memory. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Mittausten laadun tarkastus ja muunnoskertoimien laskenta Kyösti Laamanen 2.0 4.10.2013 Prosito 1 (9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Sitten käytät GC:n sivulta hide&seek kohtaa Latitude Longitude Search. Koordinaattimuunnos on helppo: N kääntyy S:ksi. E koordinaatista vähennät 180 astetta, poista miinusmerkki ja käytä W:tä .. koordinaattimuunnos on juuri korjattu ja nyt Tiiran astekoordinaatit ovat WGS84 koordinaatteja Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku automaattisesti kootut käsitesuhteet Hierarkkinen yläkäsite: muunnos. Käsitteet samalla hierarkiatasolla: koordinaattioperaatio, koordinaattimuunnos ja koordinaattikonversio

For grid coordinates with less than seven digits per northing and easting (for example 668:338) the service gives coordinates for the southwestern corner of the grid (not center!). Kyllä QGIS on tarkka, mutta lähtöaineistossa on virhettä koska se on yleistettyä, ja sen lisäksi on mahdollista tehdä koordinaattimuunnos väärin 8. Intervallin säilyttävä koordinaattimuunnos. 9.2. Aa-intervallin säilyttävä koordinaattimuunnos (Lorentz-muunnos) Yritämme matkia paikkaintervallin (välimatkan) säilyttävää kiertomuunnosta.. 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne, MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA, Yleensä koordinaattimuunnos integraalissa suoritetaan rajojen yksinkertaistamiseksi. Nehän tyypillisesti tuovat monimutkaisuutta iteroituun moninkertaiseen integraaliin

 • Iframe upotus wordpress.
 • Owen lars.
 • Los angeles sää helmikuu.
 • Rv 18 6.
 • 5 2 dieetti ei toimi.
 • Vicolon maitohappobakteerit.
 • Vuokra asunto mouhijärvi.
 • Perusmuoto englanniksi.
 • Bussinkuljettaja koulutus maahanmuuttajille turku.
 • Anne liljeström pituus.
 • Tjäreborg turku.
 • Polar loop 2 ranneke.
 • Crossfit open suomi.
 • Leikkipuisto arabia.
 • Cadillac 390 moottori.
 • Listen to your heart lyrics.
 • Whatsapp eston aikana lähetetyt viestit.
 • Kauneushoitola kosmetiikka merisa ylöjärvi.
 • Henkinen lamaannus.
 • Apteekki tampere keskusta.
 • Xara web designer premium review.
 • Kuinka helposti saa potkut.
 • Frankie muniz 2017.
 • Shg sisäänkirjautuminen.
 • Jake and son bad kreuznach silvester.
 • Harlekiini peippo.
 • Savukampela.
 • Virtsakivet koiralla oireet.
 • Miten naisen saa haluamaan.
 • Kuvataidepainotteinen yläaste helsinki.
 • Introvertti johtaja.
 • Running map route planner.
 • Neste mertala aukioloajat.
 • Silmusalaatti prisma.
 • Suursukeltaja ravinto.
 • Immobilien speyer sparkasse.
 • Momzilla blogspot.
 • Helppo broilerivuoka ruokaohje.
 • Sm hallit 2018 kuortane.
 • Espoonlahti uimahalli aukioloaika.
 • Verkkokauppa 360 kamera.